Geen openbare aanbesteding railvervoer RET en HTM – Dubbele petten

RET_tramhaltepaalRotterdam en Den Haag hebben de andere 21 gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) voor een voldongen feit zijn geplaatst om het railvervoer (tram, metro en Randstadrail) niet openbaar aan te besteden maar in te besteden bij de RET (eigenaar gemeente Rotterdam) en de HTM (50% eigenaar gemeente Den Haag en 50% eigenaar NS). Los van het feit dat Leefbaar 3B vindt dat de RET goed werk verricht, moet openbare aanbesteding de gewoonte zijn. Van de HTM kan dat goede werk door Leefbaar 3B wat minder worden beoordeeld. Er zijn wel heel vaak storingen in het HTM gebied van de E-lijn (Rotterdam-Den Haag) van de Randstadrail. lees meer

De truc om niet openbaar te hoeven aanbesteden door slechts één aandeel van de RET en één van de HTM te kopen (totaal € 1.001) is slim bedacht, maar of dit juridisch overeind kan blijven is nog de vraag. Nu in de zienswijze opnemen dat er een openbare aanbesteding moet komen heeft niet zo veel zin meer, maar wij zijn wel benieuwd of een commerciële partij het juridisch gevecht aangaat.

Wat blijft staan is de dubbele pet van wethouder Pex Langenberg, verantwoordelijk wethouder Verkeer en Vervoer (V&V) van Rotterdam, de baas van de gemeentelijke RET en de portefeuillehouder vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Hij is het die namens de MRDH onderhandelt met de RET over de railconcessie en daarna namens de MRDH toezicht houdt of de RET voldoet aan hetgeen in de concessie is afgesproken. In feite onderhandelt Langenberg met zichzelf en houdt toezicht op zichzelf. Om dit probleem op te lossen hebben de colleges van Rotterdam en Den Haag een slimmigheidje bedacht. Zij geven aan dat er sinds kort sprake is van een personele scheiding door de zeggenschap over de RET c.q. de HTM en de verkeerskundige aansturing bij verschillende wethouders te leggen. Zoals bekend spreken colleges met één mond en het betreft collegiaal bestuur. Leefbaar 3B vindt dit volstrekt onvoldoende om de bestuurlijke petten echt te scheiden.

Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk vindt, om een en ander zuiver te houden, het verstandig dat de voorzitter van de Vervoersautoriteit MRDH niet een wethouder uit Rotterdam of Den Haag is. De regel dat, of de wethouder V&V van Rotterdam, of de wethouder V&V van Den Haag voorzitter moet zijn van de Vervoersautoriteit MRDH, moet ons inziens in de nu nieuw ontstane situatie worden losgelaten. Om alle schijn van belangenverstrengeling te vermijden is het beter dat een van de 21 andere wethouders V&V voorzitter van de Vervoersautoriteit wordt. Wethouder Simon Fortuyn heeft ook aangegeven dat de brief (zienswijze) moet worden aangescherpt. Tijdens de discussie in de commissie is door de wethouder aangegeven dat in plaats van de wethouder V&V van Rotterdam of Den Haag ook een onafhankelijk voorzitter de beide wethouders van de dubbele petten kan verlossen en dit laatste zal in de brief (zienswijze) aan de Metropoolregio worden opgenomen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*