Facturen Beltax Noot Personenvervoer ook niet op orde

De Heraut schreef op 18 oktober 2023 over de grote hoeveelheid klachten omtrent de slechte tijdsplanning, lange wachttijden, chauffeurs die de regio niet kennen, slechte begeleiding door en onheuse bejegening van chauffeurs en slechte bereikbaarheid en onpersoonlijke benadering van het personeel van de telefooncentrale. Nu blijkt dat ook de facturen van Noot Personenvervoer veel manco’s vertonen.

Op de maandfactuur ontbreken de naam “Noot Personenvervoer”, het nummer van de persoonlijke vervoerspas, het aantal gereden kilometers per rit en het resterend saldotegoed van het aantal kilometers voor het lopend kalenderjaar. Ook worden bij een echtpaar met elk een eigen vervoerspas de kosten en de kilometers bij elkaar gevoegd en niet apart vermeld. Er zijn naar een locatie grote onverklaarbare prijsverschillen tussen de heen en de terugreis van en naar huis.

Bellen over een niet correcte factuur is niet mogelijk. Dat kan alleen via mail, maar uit ervaring weten wij dat oudere inwoners nogal eens geen e-mailadres hebben. Maar als een gebruiker van de Beltax wel mailt naar Noot Personenvervoer, komt daar geen antwoord op. De mogelijkheid om telefonisch contact met de administratie te hebben moet beschikbaar zijn en mails moeten beantwoord worden.

Marjolein Gielis en Jan Pieter Blonk hebben namens de fractie van Leefbaar 3B het college over deze tekortkomingen schriftelijk geïnformeerd en gevraagd deze tekortkomingen met Noot Personenvervoer te bespreken. Het college van B&W moet bij Noot Personenvervoer er op wijzen dat zij zich moeten houden aan de afspraken die in hun eigen folder staat. In de brief van 21 juni 2023 aan de gebruikers van de Beltax (toen Taxi Wooning) staat dat het vervoer met de Beltax vanaf 1 juli 2023 wordt uitgevoerd door Noot Personenvervoer en dat alles blijft zoals de gebruikers het gewend zijn. Dat is zeker niet het geval. Naast de vele klachten over de uitvoervoering van de ritten blijkt dus nu ook de facturering volstrekt niet op orde te zijn.

Het college wordt verzocht na het gesprek met Noot Personenvervoer via een brief aan de gemeenteraad mee te delen welke verbeteringen doorgevoerd zullen worden betreffende de facturering van de Beltax aan de gebruikers.

Update 21 november: Inmiddels heeft het college gereageerd

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*