Distels in de Groenzoom

distelsNaar aanleiding van diverse klachten van aanwonenden, fietsers en wandelaars in de Groenzoom over de overlast van de vele pluizen van distels, heeft Georgine Zwinkels in de commissie ruimte een rondvraag  gesteld over het beleid en beheer in de Groenzoom. Heel specifiek heeft zij een vraag gesteld over de beplanting met distels.

In de Groenzoom wordt gestreefd naar natuurlijke begroeiing. Leefbaar 3B vindt dat een goed streven. Echter wat er nu gebeurt is dat distels de overhand gaan krijgen. Het pluis van de distel komt in de tuinen en percelen van aanwonenden terecht.  Ook wandelaars en fietsers hebben hier last van. Distels zaaien snel en veelvuldig uit en dat leidt tot veel overlast. Nu al is een erg groot deel  van de Groenzoom overdekt met distels en na de bloei is dit gebied overdekt met een witte deken van pluizen. lees meer

Aan de andere kant is de distel is ook een lokplant voor vlinders en daarom van groot belang voor een natuurlijke flora en fauna, die men juist in de Groenzoom wil bewerkstelligen. Leefbaar 3B is van mening dat het beheer niet van dien aard kan zijn, dat er over een paar jaar alleen maar distels staan. In het beheerplan wordt ook over andere  gekwalificeerde planten en distels gesproken en die ontbreken nu in de Groenzoom. Het beheer van de Groenzoom gaat binnenkort over naar de Gemeente. Naar de afdeling beheer en onderhoud.

Derhalve heeft Leefbaar 3B aan de wethouder gevraagd of  het beheer zodanig uitgevoerd gaat worden dat de hoeveelheid distels weer tot een normale verhouding wordt teruggebracht. Heeft hij de toezegging gedaan dat de randen frequenter gemaaid gaan worden. Tevens heeft hij beloofd dat er zal worden gezorgd voor het verarmen van de nu nog rijke grond, waar distels graag op groeien en dat zal ook bijdragen aan het verminderen van de hoeveelheid distels.

Leefbaar 3B zal de ontwikkelingen blijven volgen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*