Onderzoeksvragen voor verkenner vliegveld

rthaOp dit moment is er een onafhankelijk verkenner benoemd; de heer Joost Schrijnen. Hij is  aangesteld om alle onderzoeksvragen te verzamelen die leven bij alle instanties en personen die belang hebben bij het al of niet uitbreiden van het aantal vluchten op Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

Van alle fracties in Lansingerland kregen de ambtenaren en wethouder Simon Fortuyn complimenten voor de groot aantal inhoudelijk uitstekende onderzoekvragen die vanuit de Raad van Lansingerland aan de verkenner zullen worden gestuurd. Een groot aantal fracties had nuttige vragen. Die vragen zullen worden meegenomen in de onderzoeksvragen vanuit Lansingerland richting de heer Schrijnen. Ook Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk heeft verzocht om vragen toe te voegen betreffende de luchtkwaliteit en de cumulatie van de drie in Lansingerland belangrijke bronnen. Dat betreft vragen over het vliegveld, de A16 Rotterdam en de Provinciale wegen N209, N 371 en N370. lees meer

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 3e kwartaal 2016 – Inventarisatiefase
  • 4e kwartaal 2016 – informeren gemeenteraden en provinciale staten

Adviesrapport inventarisatiefase

Besluitvorming BRR over aanvang consultatiefase

BRR = Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport bestaat uit de gedeputeerde Provincie Zuid-Holland en de verkeerswethouders uit de gemeenten Lansingerland, Schiedam en Rotterdam.

  • 1e kwartaal 2017 – Consultatiefase

Adviesrapport consultatiefase

Besluitvorming BRR over aanvang fase standpuntbepaling

  • 2e kwartaal 2017 – Standpuntbepaling BRR

Advisering BRR aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu

  • Medio 2017 – Aanvraag luchthavenbesluit door Rotterdam The Hague Airport

De verdere procedure voor het vaststellen van een nieuw Luchthavenbesluit zal in 2017 en 2018 worden doorlopen. Deze procedure neemt circa een jaar in beslag. De inwerkingtreding wordt verwacht medio 2018. Na de ter inzagelegging door de staatssecretaris van het ontwerp Luchthavenbesluit na de zomer van 2017, zal de gemeenteraad een zienswijze aan de staatssecretaris kunnen uitbrengen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*