Chillplekken voor de jeugd vragen om alternatieve locaties.

Of het – door Leefbaar 3B – op de raadscommissie agenda plaatsen van het onderwerp “Chillplekken” het duwtje in de rug is geweest om het aanwijzen van de chillplekken in Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek stop te zetten, zullen wij nooit weten. De afgelopen weken is woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer veelvuldig benaderd door omwonenden, die bedenkingen hadden over de gefaciliteerde chillplek in hun nabije woonomgeving. Positief is dat niemand tegen chillplekken is en zich bewust is dat overlast in een dichtbevolkt gebied onontkoombaar is.

lees meer

De bottleneck zat vooral in het feit dat omwonenden niet actief zijn betrokken bij de keuze van het College. 65 zienswijzen waren hiervan het gevolg. Ook de huidige overlast en gebrek aan veiligheid in de leefbaaromgeving mag hierbij niet onbenoemd worden gelaten. Het college besloot een dag voor de commissievergadering haar voornemen in te trekken in verband met het ontbreken van draagvlak van de omwonenden. Wouter Hoppenbrouwer stelde vast dat dit dossier bevestigde dat er nog een lange weg is te gaan om de gewenste cultuurverandering binnen het gemeentelijk apparaat hand en voeten te geven. De commissie adviseerde het College om bij de eerstvolgende locatiekeuze alle betrokken partijen te betrekken. Niet alleen overleg met interne afdelingen, maar juist ook –vooraf – met de jeugd en
omwonenden. Ook letten op de samenstelling van het woongebied mag niet worden vergeten.
Wordt vervolgd.

1 Comment

  1. Zijn de bezoekers/sters van de zgn. chillplekken “De jeugd” of wellicht dat deel van de jeugd dat bij gebrek aan andere interessen daar op terug moet vallen.
    Gelet op de hoeveelheid sigarettenpeuken, kroonkurken en zelfs door mij persoonlijk verwijderde teksten op de wand van de chillplek nabij de Windas, geloof ik er niets van, dat de doorsne jeugd daar regelmatig gebruik van maakt.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*