CDA de weg kwijt

Oppositievoeren is niet alleen toegestaan, het is zelfs de aangewezen strategie van de buiten het College vallende CDA dat daarbij flink de realiteit uit het oog verliest.

Het kwam weer naar voren tijdens de behandeling van een door de Rekenkamer uitgebracht rapport in de commissie Samenleving van 4 oktober j.l.

Kritiek van de Rekenkamer in de vaagheid van onder meer het subsidiebeleid, aantoonbaar voor Leefbaar 3B de reden om enige jaren geleden bij de vaststelling van het subsidiebeleid als enige fractie tegen te stemmen en dat met gebruikmaking van dezelfde motieven als die de Rekenkamer nu aanvoert.

Het tarievenbeleid bij de verhuur van gemeentelijke accommodatie is daarop afgestemd. In het kader van de gemeentelijke bezuinigingen zijn de huren verhoogd, de praktijk neerkomend op hoogstens € 1,60 per maand, de prijs van 1 goedkoop pilsje of een halve zak frites. Niet prettig en aanpassing vragend van de sportbesturen maar geen ramp. De buitensport wordt nog altijd gesubsidieerd met 82% van de werkelijke kostprijs. Maar het CDA houdt niet op luidkeels te verkondigen dat dit een ramp is, tot allerlei wanhopige situaties zal leiden en zij de enige fractie is die de sport een warm hart toedraagt. Dat was ook deze avond weer het geval.

Het werd Kees Heugens allemaal wat te veel en hij daagde het CDA uit om bij de begrotingsbehandeling nu eens te komen met een voorstel tot verhoging van de subsidies zonder andere essentiële kostenposten te verlagen en zonder tot lastenverhogingen te komen en vroeg het CDA eens rekening te gaan houden met de realiteit die ons wel eens kan dwingen tot forsere ingrepen.

Kees Heugens

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*