“Handen af van reservering € 500.000”

Er ligt een besluit om de op de begroting voorkomende post van € 500.000 te gebruiken als investering in een ontmoetingsruimte voor ouderen in Berkel.
Er ligt ook een –recent raadsbesluit- om in de komende maanden alle beschikbare ruimten in de gemeente te inventariseren en op hun mogelijkheden te toetsen.
En tenslotte ligt er een besluit waarin wordt vastgelegd dat de mogelijkheden om te komen tot een functioneel centrum naast de Windas zullen worden onderzocht en waar bij aangetoonde financiële haalbaarheid ook senioren voor hun activiteiten terecht kunnen en waarbij die 5 ton eventueel gebruik zouden kunnen worden.
Een duidelijk beleid met een even duidelijke koers.

Het weerhield de CDA fractie niet om in de commissievergadering te komen met een voorstel om fors te investeren in het niet gemeentelijke Rehoboth in Berkel. Daar vinden vanwege de relatief hoge huur- en consumptiekosten op slechts zeer beperkte schaal activiteiten voor senioren plaats, georganiseerd door de Stichting Welzijn.
Die Stichting kan vanwege een te krap budget goede plannen niet uitvoeren en moet zich behelpen en beperken.
Het weerhoudt de CDA fractie niet om te komen met een voorstel om uit de investeringspot van 500.000 niet minder dan  zo’n  € 375.000 te halen voor de huur  van accommodatie in Rehoboth in de komende jaren voor activiteiten gedurende 3 dagdelen per week voor een zeer beperkte groep gebruikers, oftewel zo’n € 160 per gehuurd dagdeel. De commissieleden van de andere fracties waren er gauw mee klaar: geen sprake van!

Kees Heugens

1 Comment

  1. Goedemiddag,

    Rehoboth is een kerkelijke ruimte van de Hervormde Kerk in Berkel & Rodenrijs en geen bergelijk gemeentelijk gebouw,
    ik kan heel goed begrijpen dat men probeerd subsidie te krijgen voor dit gebouw, maar omdat het van een kerk is vind ik
    dat het nu beschikbare geld niet bestemd is voor dit doel, maar voor het gemeentelijk ouderenbeleid, zodat iedereen kerkelijk
    of niet kerkelijk daar gebruik van kan maken. Dit vind ik het meest eerlijke.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*