Eigen plek voor Islamitisch Cultureel Centrum en Gereformeerde kerk in hersteld verband

In de commissie Samenleving van 4 oktober is door de VVD de huisvesting Stichting Moslim als gedachtewisseling ingebracht. Vanaf 1995 huurt de plaatselijke Moslimgemeenschap in het centrum van Berkel van de gemeente accommodatie voor gebedsruimte en ontmoeting. In verband met gemeentelijke plannen is de huur per 1 januari 2012 opgezegd. De Stichting Moslim moet nu opzoek naar een ander onderkomen waarbij een eigen gebouw de voorkeur heeft, maar realisatie hiervan zal enige tijd vragen. 
Reeds vanaf het begin van de huurverhouding is aangegeven dat de gemeente niet verplicht is om voor alternatieve huisvesting te zorgen.

In de commissie Samenleving is alleen de mogelijkheden van het voorlopig onderkomen besproken voor de Stichting Moslim. Tijdens de vergadering deelde Kees Heugens van Leefbaar 3B de opvatting van de wethouder dat het vinden van een nieuw onderkomen de verantwoordelijkheid is van de Stichting zelf en niet van de gemeente, maar drong aan dat enig uitstel van vertrek uit het huidige onderkomen wellicht mogelijk is en de gemeente uit serviceoverwegingen de Stichting Moslim wellicht op ruimtelijke mogelijkheden zou kunnen wijzen.

De wethouder zal de mogelijkheden van een tijdelijke oplossing evenals de definitieve zo spoedig mogelijk met de Stichting Moslim bespreken. 

In de commissie Ruimte van 5 oktober is door Leefbaar 3B een gedachtewisseling ingebracht waarbij de planologische mogelijkheden besproken zijn voor een eigen gebouw voor de Stichting Moslim maar ook voor de Gereformeerde kerk in hersteld verband.

Op de vraag van Cheryta Buijs van Leefbaar 3B aan de inspreker van Stichting Moslim hoe er opgeroepen wordt voor het gebed dat 5x per dag plaatsvindt, was het antwoord van de vicevoorzitter van de Stichting Moslim dat er alleen in het gebouw wordt opgeroepen tot gebed en niet er buiten. Ook op de huidige locatie vindt het oproepen tot het gebed alleen binnen plaats.
In een memo van de gemeente zijn er 5 locaties genoemd, die mogelijk geschikt zouden zijn voor een definitieve vestiging van beide organisaties.
De vraag die Leefbaar 3B in de gedachtewisseling gesteld heeft aan de fracties of er een voorkeur voor locaties is, werd in het debat niet duidelijk beantwoord. De meeste fracties stelden dat dit een zaak is tussen de gemeente en de beide organisaties. Duidelijk werd wel dat zowel de gemeente als de Stichting Moslim een voorkeur voor de Wilderszijde naast de HSL en de scholen in Bergschenhoek hebben en dat de voorkeur voor de Gereformeerde kerk in hersteld verband zowel van de organisatie als de gemeente uitgaat naar de locatie Lijsterlaan, achter de Hoekeindseweg in Bleiswijk.

Wethouder Ruud Braak deelde aan het eind van de discussie mee dat hij met de stichting Moslim in overleg zal gaan om op de definitieve locatie Wilderszijde de mogelijkheid van een voorlopige huisvesting te bespreken.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*