Behoud locatie Prins Mauritsschool hangt aan zijden draad

Ouders-660x330Onder grote publieke belangstelling is uitgebreid gesproken over de opheffing van de Pr. Mauritsschool.
Een fusie met de prins Johan Frisolaan is onvermijdelijk en kan op begrip van de ouders rekenen.  De hamvraag is hoe de fusie inhoud handen en voeten krijgt. Door leerlingen onder te brengen bij de huidige locaties van de Prins Johan Willem Frisoschool of via dependance construct, waarbij huidige locatie aan de Orionstraat gehandhaafd blijft.W

oordvoerder Wouter Hoppenbrouwer wees er nog eens fijntjes op dat de Pr. Mauritsschool wordt opgeheven door Landelijke wetgeving.
lees meer

Verder wees hij erop dat Pr. Mauritsschool reeds jaar en dag onder de opheffingsnorm zit , maar dit tot februari j.l. in stand kon worden gehouden na toepassing van het systeem van gemiddelde schoolgrootte overeenkomstig artikel 157 WPO; De opheffingsnormen zijn 1 augustus 2013 gewijzigd en het PC onderwijs in Lansingerland kan hieraan niet voldoen.

Met verve werden door ouders, leerkrachten en schoolbestuur argumenten aangedragen om de locatie te handhaven. De argumenten hebben betrekking op de unieke ligging, de kleinschaligheid, het wegvallen van een echte schoolkeuze, en de stabiliteit in het leerlingaantal (85-90). Ook zijn er de afgelopen jaren positieve stappen gemaakt in de kwaliteit van het onderwijs. Los van deze inhoudelijke argumenten hebben wij ook nog te maken dat het huidige schoolgebouw is afgeschreven en de voegen uit de muur komen. Desgevraagd gaf Wethouder Heuvelink aan dat het gevaar van de kinderen niet in het geding is.

Al met al een lastig dossier waar het uiteindelijk zal uitdraaien om geld. Geld dat er niet is en ook nog afgezet moet worden in de huidige situatie waarin de gemeente te maken heeft met een 2.2. miljoen overschrijding in de onderwijsuitgaven ten opzichte van het onderwijsinkomsten.

Wethouder Heuvelink werkt aan 4 denkbare scenario’s en zal begin april met zijn eerste bevindingen terug komen naar de gemeenteraad.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*