HSL– Amateuristisch IenM

HSL76Met een maand vertraging werd afgelopen donderdagavond de eerste burgerparticipatie bijeenkomst met de inwoners van Lansingerland gehouden over de geluidsoverlast van de HSL. Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk was ook aanwezig. Hij was getuige van een knullig en amateuristisch optreden van ambtenaren van het ministerie van I&M en Prorail voor ruim 200 inwoners van Lansingerland. De avond werd geopend door Leefbaar 3B wethouder Simon Fortuyn. Hij legde met name de nadruk op goede burgerparticipatie, waarna de leiding van de avond werd overgenomen door het ministerie.

Lees meer

Het ministerie had bijna een uur nodig om terug te blikken alvorens in te gaan op mogelijke oplossingen om het lawaai van de HSL-treinen te verminderen. Terecht dat bij veel inwoners de vlam in de pan vloog en zij herhaaldelijk vroegen om oplossingen. In tegenstelling tot de aanwezige ambtenaren, die pas sinds kort zijn betrokken bij dit dossier, heeft de afgelopen 5,5 jaar een grote groep inwoners (met name de bestuursleden van de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL) veel kennis van zaken opgebouwd. Het ministerie kwam zeker niet beslagen ten ijs om deze avond goed en effectief te laten verlopen. Gevolg uitglijders van I&M en de irritaties onder de inwoners namen in de loop van de avond meer en meer toe. “Niet weer mooie verhalen van het ministerie of Prorail” werd vanuit de zaal geroepen en “We willen oplossingen.” Daarnaast maakte de voorzitter er voorzittertechnisch gezien een ratjetoe van. Natuurlijk is het niet gemakkelijk een dergelijke avond te leiden. Maar duidelijk is dat de voorbereiding van het ministerie volstrekt onvoldoende is geweest. Vooroverleg met wethouder Simon Fortuyn is er niet geweest, ook dat is niet verstandig geweest van het ministerie.

De avond was bedoeld om met het ministerie I&M mee te denken over aanvullende maatregelen om het lawaai van de treinen op het HSL spoor te verminderen. De minster heeft € 70 miljoen beschikbaar gesteld om maatregelen te nemen, maar dan wel voor het gehele traject van Amsterdam tot de Belgische grens, maar de meeste knelpunten zitten in Lansingerland.

HSL84Uiteindelijk is afgesproken dat er 17 maart een tweede bijeenkomst plaatsvindt, maar dan met het bestuur van de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL. Leefbaar 3B vindt het van belang dat ook iemand bij het overleg aanschuift die politiek bestuurlijke ervaring heeft met ingewikkelde processen. Direct na de bijeenkomst hebben een aantal raadsleden en wethouder Fortuyn hierover gesproken om dat de komende week handen en voeten geven.

Een aantal uit te werken punten, genoemd door het ministerie en Prorail, heeft Jan Pieter Blonk die avond wel opgepikt.

  • Meer geluidschermen
  • Bestaande geluidschermen verbeteren
  • Raildempers
  • Geluidabsorberende bodemplaten
  • Lagere snelheid treinen
  • Delen van het plan “Dak op de bak” zouden gebruikt kunnen worden

Of de € 70 miljoen voldoende is, is maar de vraag. Het zou eerder een uitgangspunt moeten zijn, waarover onze wethouder Simon Fortuyn in onderhandeling met de minister aan de slag kan gaan.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*