Fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer kijkt terug

laaghangend-fruit-GEPLUKTOp 19 maart is het alweer een jaar geleden dat de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvonden. Oprechte ambities, maar volgens veel inwoners mooie beloftes, die nooit nagekomen worden. Een serieus signaal uit de samenleving, dat Leefbaar 3B serieus neemt. Immers, Leefbaar3B wil er alles aan doen om de kloof tussen inwoners en politiek te verkleinen.

In het verkiezingsprogramma 2014-2018 “Samen maken wij het Leefbaar” zijn wij eerlijk en transparant geweest door aan te geven dat de financiële omstandigheden zeer ongunstig zijn en dat er nauwelijks ruimte voor nieuw beleid is. Het laag hangende fruit is geplukt, waardoor pijnlijke bezuinigingsmaatregelen onvermijdelijk zijn.

Bij aanvang van deze raadsperiode vreesden wij nog dat de gemeente onder curatele gesteld zouden worden (nog zwaarder dan het huidige preventief toezicht van de provincie) De financiële maatregelen hebben reeds hun vrucht afgeworpen, maar…

lees meer    de beker is nog niet leeg. Er is tot en met 2017 nog steeds een bezuinigingsopgave van € 3 miljoen en de financiële risico’s zijn groot. In dit verband bedoel ik bezuinigen in de zin van “minder uitgeven”. Deze aanscherping maak ik bewust omdat als andere slimme maatregelen leiden tot een structurele lastenverlaging, ik dat ook onder de bezuinigingsopgave schaar.

Op het eerste jaar van deze raadsperiode kijk ik redelijk tevreden terug. Het zit ook wel in het aard van het beestje, die de lat altijd hoog legt en nooit tevreden is. “Het kan altijd beter”, is mijn motto. Ik ben zeer tevreden over de eerste maanden rondom de invoering van de drie decentralisaties (3D’s). Wij vernemen totnogtoe nauwelijks klachten. Ik realiseer mij wel dat de echte pijn pas in 2016 voelbaar zal zijn. Verder ben ik enthousiast dat onze discussies over de te varen financiële koers in toenemende mate in vruchtbare bodem vallen. De voormalige VVD wethouders Financiën, Ten Kate en Van Dijk, namen niet de moeite om onze woordvoerder Henk Meester serieus te nemen. Met alle gevolgen van dien. De huidige CDA wethouder financiën Abee staat gelukkig veel meer open voor een dialoog. Dit wil overigens niet zeggen, dat de beide heren het altijd met elkaar eens zijn.

weoogsten wat we zaaienHet eerste jaar zie ik als een jaar van zaaien. Na het aantreden van het college in juni 2014 is op enkele terreinen gezaaid en zullen de komende twee jaren de eerste resultaten uit de grond opkomen, waarna in 2017 het tijd is om te oogsten.

Leefbaar 3B maakt zich grote zorgen over de dreiging dat de bestaande voorzieningen worden afgebroken. Leefbaar 3B zal zich vooral erop richten op zoek te gaan naar alternatieven en daarbij inwoners uitleggen waarom soms heel harde noten moeten worden gekraakt. Wij zullen voor die confrontatie niet wegvluchten.

De ambitieuze oogst zal een duurzame gemeente zijn in een financieel gezonde situatie en met inwoners die zich met respect behandeld voelen en begrijpen dat het gaat om geven en nemen. Ik ben heel tevreden over wethouder Simon Fortuyn. Met groot enthousiasme zet hij zich in voor de zware geluidsdossiers, waarvan je weet dat je nooit iedereen tevreden kan stellen. Een beetje ondankbaar werk is het wel, maar door zijn transparante handelen, voelt een ieder zich door hem zeer serieus gehoord. Ook Leefbaar 3B speerpunten wijkgericht werken en burgerparticipatie pakt hij met verve op.

Wouter Hoppenbrouwer,

fractievoorzitter
Leefbaar 3B

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*