Aantal sociale huurwoningen in Lansingerland

Zorg voor voldoende betaalbare woningen is een speerpunt voor Leefbaar 3B. Het aanbod moet kwalitatief zodanig moet zijn dat jongeren, maar ook ouderen die in de buurt van hun familie willen blijven wonen in onze gemeente een passende woning kunnen vinden.

In Lansingerland staan veel koopwoningen, maar die worden voor steeds minder mensen betaalbaar. Voor velen van hen, die noodgedwongen of vrijwillig flexwerker worden, is het dikwijls niet meer mogelijk een hypothecaire lening te krijgen en is men aangewezen op huur. Leefbaar 3B denkt daarom dat de behoefte aan huurwoningen in het algemeen alleen maar zal toenemen. lees meer

Omdat de inkomens- en vermogensverschillen maar steeds groter worden, is het vooral noodzakelijk de hoeveelheid sociale huurwoningen op peil te houden. Het peil dat Leefbaar 3B nastreeft is tenminste 20% van het totaal aantal woonhuizen in Lansingerland. In de bestaande wijken zitten we daar nog steeds onder. Bij nieuwbouw moet 20% het absolute minimum zijn en bij het toevoegen van woningen in bestaande wijken moet een extra inspanning gedaan worden om daar ook de 20% te bereiken. Dit standpunt heeft Leefbaar 3B al jaren en is in de raadscommissie van afgelopen week nogmaals aangegeven. Aanleiding voor de discussie was dat de fracties van PvdA en GroenLinks een bespreekstuk over dit onderwerp hadden ingediend.

Het is goed dat er regelmatig aandacht voor dit onderwerp gevraagd wordt, zodat de aandacht op dit punt niet verslapt. Leefbaar 3B is tevreden dat de norm van 20% dit voorjaar in het coalitieakkoord terecht is gekomen en zal daaraan vasthouden, zo lang niet uit gedegen onderzoek blijkt dat de norm bijgesteld moet worden.

 

2 Comments

  1. Er zouden meer sociale huurwoningen aan de echte woning zoekende toegewezen moeten worden in plaats dat statushouders voorrang krijgen.
    Het is van de gekke dat jonge mensen die al geruime tijd wachten op een sociale woning jarenlang moeten wachten en bij hun ouders moeten blijven wonen en daardoor geen kans krijgen om een gezin op te bouwen ..

  2. Ik ben enerzijds van mening dat de gemeente Lansingerland onmiddellijk moet stoppen met het bevoordelen van zgn. statushouders (lees nepvluchtelingen) bij de toewijzing van sociale huurwoningen. En anderzijds vind ik dat huurwoningen in eerste instantie en zoveel als mogelijk moeten worden toegewezen aan inwoners van de gemeente Lansingerland. Het is te bizar voor woorden dat woningzoekenden uit onze gemeente zich moeten inschrijven bij Woonnet Rijnmond. Tenslotte ben ik van mening dat 3B Wonen qua woningomvang niet groter moet worden dan het nu is. En mochten er nieuwe huurwoningen bijkomen dat de corporatie eindelijk eens werk maakt van de verkoop tegen betaalbare prijzen van een deel van het woningbezit aan zittende huurders.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*