33 raadsleden aan de slag in Lansingerland

Afgelopen donderdag zijn in een korte raadsvergadering 33 nieuwe en bekende raadsleden door burgemeester Pieter van de Stadt geïnstalleerd. Tegenover de burgemeester legden alle raadsleden de eed of belofte af.

De burgemeester heeft de verklaring en belofte/eed voorgelezen.
Ik verklaar/zweer dat ik, om lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof/zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof/zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen

De raadsleden spraken daarna een voor een de volgende woorden uit:
Dat verklaar en beloof ik” of “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig

Na het afleggen van deze eed of belofte kunnen de Lansingerlandse raadsleden aan de slag gaan voor de gemeente Lansingerland. De negen benoemde raadsleden van Leefbaar 3B zijn Simon Fortuyn, Marjolein Gielis, Don van Doorn, Wouter Hoppenbrouwer, Leon Erwich, Jan Pieter Blonk, Henk Meester, Johan Philippens en Georgine Zwinkels. Simon Fortuyn heeft nu even twee petten op die van raadslid en die van wethouder. Dat kan wettelijk gezien alleen in de periode tussen de benoeming van de nieuwe raad en de benoeming van het nieuwe college. Aan de vorming van een nieuw college wordt op dit moment hard gewerkt.

Alle nieuwe raadsleden hebben van de gemeente een boek gekregen met de titel: “WAT EN HOE voor het raadslid. Een werkboek rechtstreeks vanuit de praktijk.” In dit boek staan veel praktische tips waarmee een raadslid beter bekend wordt met wat zijn of haar mogelijkheden zijn in de raad.

Veel succes fractie van Leefbaar 3B.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*