Zijn er in Lansingerland ook problemen met funderingen van woningen?

Het TV-programma De Monitor bericht dat door de droogte en daardoor te lage stand van het grondwater veel woningen problemen met hun fundering krijgen. Ook de gestage bodemdaling in grote delen van Nederland zorgt voor funderingsproblemen. De eigenaars zullen zelf het herstel van de schade moeten bekostigen, maar kunnen vaak geen lening daarvoor krijgen. Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel voorziet daarin. Dit fonds heeft een omvang van € 100 miljoen. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) beheert het Fonds Duurzaam Funderingsherstel.

De gemeente of provincie die is aangesloten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel bepaalt welke woningen en woonblokken in aanmerking komen voor een Funderingslening. Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel beoordeelt de aanvraag. Komen deze problemen ook in Lansingerland voor vraagt Leefbaar 3B raadslid Henk Meester zich af. Daarom ook zijn hierover door hem vragen gesteld aan het college van B&W. lees meer

1. Is het college bekend met de funderingsproblematiek, die naar verluidt zich bij een op de vier woningen van voor 1970 voordoet ten gevolge van de droogte van vorig jaar?
2. Behoort Lansingerland tot de risicogebieden?
3. Hebben zich in Lansingerland problemen met funderingen voorgedaan?
4. Is Lansingerland aangesloten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel of is het college dat van plan?

Het college van B&W zal de vragen binnen 30 dagen beantwoorden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*