Visie vrijwilligersbeleid schoorvoetend vastgesteld

In de gemeenteraadsvergadering van 8 september is, na een lange voorbereidingstijd, de visie vrijwilligersbeleid vastgesteld. Onder het motto: “Gewoon starten en tijdens de rit bijsturen” wordt de koers.
Immers, er zijn nog onduidelijkheden waar onder de vragen:

  •  is er nu daadwerkelijk behoefte aan een Vrijwilligers Informatiepunt (VIP);
  • is het beschikbare budget toereikend;
  • waar ligt de knip in verantwoordelijkheden tussen de regierol van de gemeente en van het VIP. 

Leefbaar 3B raadslid Wouter Hoppenbrouwer wees de gemeenteraad op het feit dat we er niet zijn met het schrijven van dikke nota’s.


Regelmatig ontvangt Leefbaar 3B signalen dat het (niet) uitvoeren van beleid leidt tot demotivatie van vrijwilligers. Een Leefbaar 3B motie ter aanmoediging ,waarin het college wordt verzocht flexibiliteit te betrachten waardoor het voor de vrijwilliger leuk blijft om vrijwilliger te zijn, is door een meerderheid van de gemeenteraad aanvaard.
Alleen de coalitiepartij VVD  stemde tegen

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*