Verslag van 5e “uurtje informatie uitwisselen”.

Op maandagavond 18-03-2013 hebben totaal 16 aanwezigen, leden, geïnteresseerden en fractieleden, in het 5e “uurtje informatie uitwisselen” vier onderwerpen met elkaar besproken. De wethouder was helaas verhinderd omdat hij elders een vergadering had. Naast de genoemde vijf onderwerpen in de uitnodiging, zijn er 2 nieuwe onderwerpen ingebracht, die gelijk behandeld zijn.

 1. Beveiliging van het gemeentehuis. De vraag die gesteld is betrof de heren in uniform.
  Deze zijn in dienst van een extern beveiligingsbedrijf. Zij controleren overdag en ook in de avond de ruimten in het gemeentehuis. Tevens helpen zij mensen aan de balie als het druk is, zorgen voor de lift buiten,en hebben verder taken die bij informatie en dienstverlening behoren.
 2. Zoro busbaan
  Degene, die deze nieuwe busverbinding ter spraken bracht, gaf aan dat deze verbinding niet erg rendabel is omdat er overdag maar weinig mensen in zitten. Deze verbinding zou daarom zonde van het bestede geld zijn, wel zijn de bussen in de spits goed gevuld. Het standpunt van de onrendabele bus verbinding werd door andere aanwezigen niet gedeeld. De meningen bleven er verdeeld over. Wel bleek dat men in het algemeen niet erg tevreden is over het OV in Lansingerland zoals deze in december gewijzigd is. Dat dit ook een kwestie is van wennen omdat de bussen anders zijn gaan rijden, waarbij de Randstadrail en ook de Zorobusbaan voor een snelle verbinding naar de grote steden zorgen, heeft in de discussie geen plaats gekregen omdat de discussie zich toespitste over wat er niet goed is aan de veranderingen.
  Er wordt binnenkort een evaluatie van het gebruik van de Zorobusbaan verwacht, en de fractie van Leefbaar 3B zal u daar over informeren als deze bekend is.
 3. Stedenbanden. Deze vraag was vooraf gesteld.
  Vanaf de fusie in 2007 zijn er geen stedenbanden meer. Bleiswijk en Bergschenhoek hadden deze banden maar deze zijn dus gestopt, dus ook de uitwisselingen die in het kader van de stedenband werden gedaan.
 4. Parkeerbeleid Een samenvatting van de puntgen waar overeenstemming over is:
  –      de blauwe zone moet blijven toegepast voor kort parkeren in de kernen.
  –      geen betaald parkeren in de gemeente toepassen
  –      bij het station Westpolder is te weinig parkeergelegenheid. 
          Daar zou betaalt parkeren kunnen worden toegepast tegen geringe vergoeding.
  –      voor de bewoners in de buurt van station  Westpolder zal dan parkeren met vergunning toegepast moeten
         worden om te voorkomen dat de auto’s in de wijken worden gezet.
         Deze vergunningen dienen dan gratis te zijn  voor de bewoners.
  –      verder afwachten wat het beleid van de RET wordt  op het parkeerterreinen bij het station.
  –      Bij het parkeren met vergunningen in de kernen voor langparkeerders, moeten deze kostendekkend zijn.
          Elke bewoner en winkelier in de kern krijgen één  gratis vergunning om geen verschil tussen inwoners van
          Lansingerland te hebben.
  –      Bewaakte fietsenstallingen bij de stations.
  –      Bij andere drukke fietsparkeerplaatsen goede beugels plaatsen waaraan de fiets vastgezet kan worden.
  –      handhaving blijft van belang bij het parkeerbeleid.
          Over de handhaving zijn de aanwezigen het eens dat dit beter kan over de gehele breedte van het handhaven.
  –      Handhaving in de volle breedte zal dan ook op de politieke agenda geplaatst worden voor het
         verkiezingsprogramma.

De avond  is afgesloten met een aantal foto’s waarop een groot aantal verkeersborden te zien zijn. De vraag is, wordt de duidelijkheid door de veelheid van borden niet aangetast en kan het ook wat minder.
Deze vraag zal bij de het volgende “uurtje informatie uitwisselen” ,dat op 10 april is, terugkomen met de eveneens nog te behandelen onderwerpen die niet aan bod zijn gekomen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*