Verslag van 1e “uurtje informatie uitwisselen”.

Dinsdag 6 november heeft het eerste “uurtje informatie uitwisselen” tussen leden, bestuur, fractie en wethouder plaatsgevonden.
Het bestuur heeft met het organiseren hiervan twee zaken voor ogen:

 1. De betrokkenheid tot elkaar vergroten en door informatie uit te wisselen meer van elkaar te weten te komen.
 2. De onderwerpen die aan de orde gesteld kunnen worden betreffen de leefomgeving, waarbij ideeën of verbeteringen met elkaar uitgewisseld kunnen worden.

De vooraf  ingebrachte onderwerpen zijn:

 1. Geluid en stankoverlast  wal Europasingel/N209 en stankoverlast in het algemeen.
 2. Jeugdoverlast/hangjongeren
 3. Gemeentelijke nee/ja sticker voor colportage/deurverkoop ontwikkelen.
 4. Hoe om te gaan met  onvolledige berichtgeving in de pers, zoals een aantal weken geleden bij de brand bij Ovata, Overbuurtseweg in Bleiswijk waar gemeld is dat de Bleiswijkse brandweer niet aanwezig zou zijn geweest.
 5. Op de avond zelf is nog een onderwerp ingebracht:
  De vluchtheuvel nabij het AMG Schmidtpad op de Stationssingel
  Berkel en Rodenrijs.

Daar “een uurtje” beperkt is en de meeste  onderwerpen complex zijn,  is er afgesproken dat er  3-4 onderwerpen per “ uurtje informatie uitwisselen” aan de orde kunnen komen.
Dit bevordert de verscheidenheid van onderwerpen en geeft meer kans dat een ingebracht onderwerp aan de beurt komt. Als het onderwerp verdieping, nadere uitwerking of afspraken vraagt,  wordt dit na behandeling vastgesteld.
Er zijn dus onderwerpen, die onder de aandacht blijven en op het moment van nieuwe informatie of ontwikkelingen weer op de agenda terug komen.
Afgelopen dinsdag 6 november zijn onderwerp 1, 2 en 5 met elkaar besproken:

1.       Geluid en stankoverlast  wal Europasingel/N209 en stankoverlast in het algemeen.
Advies aan de inwoners  is om stankoverlast  in het algemeen altijd te melden  bij DCMR. Deze meldingen worden geregistreerd en de gemeente kan hier later op terugvallen.
Stankoverlast bij de N209 heeft met de verkeersdrukte te maken. De klacht is dat de N209 steeds drukker wordt en  vooral in het weekend wordt er door motoren erg hard gereden. Naast stankoverlast is  er ook geluidsoverlast van de N209.
De inbrenger van het onderwerp wil graag de begroeiing behouden aan de kant van de Europasingel in Bergschenhoek maar zou graag een geluidswal willen aan de westkant van de N209 over de gehele lengte van  de gemeente Bergschenhoek. Bekend is dat de N209 op meerdere locaties tot overlast leidt dus vragen ook deze locaties om een oplossing.
De N209 is een provinciale weg en valt dan ook onder de verantwoordelijkheid van de Provincie Zuid-Holland. Het plaatsen van een geluidscherm is een hoge kosten post en de Provincie zal hier alleen toe overgaan als blijkt dat er overschrijdingen zijn van lucht en of geluidswaarden.
Met  de gedeputeerde is al afgesproken dat er onderzoek naar de klachten wordt gedaan. Hiervoor zijn tellingen op een aantal punten op de N209 afgesproken. Als de tellingen een groter aantal verkeersbewegingen weergeven dan is berekend in het geluidsmodel zullen er geluidsmetingen gedaan worden om mogelijke overschrijdingen vast te stellen.  De gemeente verwacht de uitkomst van de tellingen  door de provincie einde van dit jaar. Wel heeft de provincie al toegezegd, los van de uitkomst van de tellingen,  een nieuwe toplaag op de N209 aan te leggen die geluid reducerend  is. Deze toplaag wordt aangelegd op die delen die aan renovatie toe zijn.
Een idee om bomen te planten aan de oostkant van de N209,aan de Leeuwenhoekweg  in Bergschenhoek als de N209 daar klaar is, zal door de wethouder bekeken worden. Het klankbord effect dat het geluid nu versterkt door de bedrijfspanden aan de oostkant kan hierdoor mogelijk verminderen.
Het onderwerp geluidsoverlast N209 blijft onder de aandacht en zal bij nieuwe informatie weer op de agenda komen.

2.       Jeugdoverlast/hangjongeren
Vast gesteld is door de aanwezigen dat er verschil is tussen hangjongeren en jeugdoverlast.
Er zullen altijd hangjongeren blijven. Jongeren, die een plek willen om met elkaar te praten en dit hoeft niet altijd te leiden tot overlast. Overlast is een probleem, veel mensen waaronder vooral ouderen vinden hangjongeren intimiderend. Het aanspreken van jongeren op hun gedrag wordt maar door een enkeling aangedurfd.  Duidelijk is dat de toonzetting van belang is en wederzijds begrip en respect de sleutel is om met de “normale” hangjongeren te communiceren, dit is op een informatie avond van de organisatie
“ buurttoezicht”  besproken. Een gemis in onze gemeente is dat er eigenlijk geen plekken zijn waar  jongeren zich kunnen ophouden, het zou goed zijn als er van deze plekken zouden komen.
Leefbaar 3B heeft over hangjongeren en overlast als eens een info avond in Bleiswijk en Bergschenhoek georganiseerd. De vraag is  hoe wij er verder mee omgaan.
Bij (geluid)overlast door jongeren is het advies dat meerdere bewoners dit melden bij DCRM, politie en de wijkcoördinator. Als de meldingen niets opleveren is het advies om het probleem te melden bij de burgemeester.
Dit onderwerp zal ongetwijfeld nog eens op de agenda gezet worden.

5.  De vluchtheuvel op de Stationssingel Berkel en Rodenrijs ter hoogte van het AMG Schmidtpad
is het laatste onderwerp van de avond. De inbrenger heeft foto’s van de vluchtheuvel
waarop te zien is dat er de nodige auto’s tegen aangereden moeten zijn, waarbij deze ongetwijfeld schade hebben opgelopen. Ook de inbrenger heeft hierbij schade opgelopen . Aan de zijde van de scholen zou  een parkeerhaven de reden zijn dat er bij donker en regen slecht zicht is op deze versmalling. De wethouder heeft toegezegd deze locatie te gaan bekijken en of een oplossing hiervoor mogelijk is.

De punten 3  en 4 worden doorgeschoven naar het volgende “uurtje informatie uitwisselen”.
Dit is op maandag 10 december in het gemeentehuis van 18.45- 19.45 uur, inloop vanaf 18.30 uur.
We hopen dan weer veel leden en andere geïnteresseerden te zien.

Bestuur Leefbaar3B

 

 

1 Comment

 1. Blij verrast dat dit onderwerp deze avond ingebracht werd door een ander overlast hebbende! Helaas kon ik zelf niet aanwezig zijn!

  Ter info.: De zaterdag van de openstelling van ons glazen paleis heb ik om ca. 11.15 te samen met mijn vrouw, een gesprek gehad over dit onderwerp met de onlangs afgetreden wethouder den Uil. Zijn reactie was als volgt. Er komt geen geluidswering/wal langs de N209. Er is gemeten en de pieken blijven binnen de grenzen van het toelaatbare! Wanneer, waar en welk tijdstip kon of wilde hij niet opgeven! Jullie mogen hem daarop aanspreken en ga ik er vanuit, dat hij, als integer bekend staande persoon, deze gegeven informatie aan mij en mijn vrouw niet zal ontkennen!

  Indien er daadwerkelijk gemeten is, moet dit voor jullie “makkelijk” boven water te halen zijn en zou het jullie sieren deze geluidsmetingen aan de overlast hebbende bekend te maken via de media (Heraut) en of persoonlijk via een huis aan huis folder (gemeente) aan de bewoners in dit gebied! Buiten dat, zijn dit dan metingen in de oude situatie, welk m.i. al overlastgevend zijn. Het is zeker te verwachten dat door de toename van het verkeer,zodra de weg klaar is, de herrie aleen maar toe zal nemen. Inzake de geluidsoverlast meen ik mij te herinneren, dat er als eens geluidsabsorberend asfalt gelegd is. Echter m.i. neemt dit niet het geluid weg van de motoren van de diverse vervoermiddelen die passeren. Ook herinner ik jullie eraan, wethouder, fractievoorzitter en fractie, dat ik jullie, zowel als de provincie via de georganiseerde inloopavonden, over dit probleem te hebben geinformeerd en gevraagd om te zorgen voor geluidswerende maatregelen in de vorm van een geluidsscherms/wal!
  Tevens wil ik jullie er aan herinneren, dat met name dat de bewoners aan en in de buurt van de Europasingel ook nog eens enorme overlast hebben van het naburige vliegveld i.v.m de overscherende lawaaimakende vliegtuigen bij het landen en starten! In dit verband dient er ook rekening gehouden te moeten worden en niet alleen afzonderlijk van elkaar!

  In afwachting van jullie reactie een vriendelijke groet,
  R. Overkleeft

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*