Fractie

Leefbaar3B pleit voor inclusief beleid in ‘Vitaal en waardig ouder worden’

Leefbaar3B vraagt zich af of het afwijzen van een subsidieaanvraag voor vervanging van biljarts in een ouderenvoorziening past binnen het beleid voor “Vitaal en waardig ouder worden”. Ze pleiten voor inclusieve woonvormen, zoals Knarrenhofjes, om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Leefbaar3B benadrukt de waardevolle bijdragen die ouderen kunnen leveren aan de samenleving en pleit voor een positieve benadering. De “+” in “67 plus” staat volgens hen voor deze positieve focus. […]