Fractie

Succesvolle avond over coalitieakkoord

Grote opkomst informatiebijeenkomst concept Coalitieprogramma. Ruim 100 inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en verenigingen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om hun inbreng te leveren op het concept-coalitieakkoord. Bezoekers waren enthousiast over deze werkwijze. […]