Regionale Energie Strategie (RES)

Wat is een RES?
In Nederland zijn 30 energieregio’s. Elke energieregio geeft invulling aan de afspraken uit het Klimaatakkoord die zijn gemaakt aan de landelijke sectortafels voor Elektriciteit en Gebouwde omgeving. De gemeenteraad van Lansingerland moest afgelopen week wensen en bedenkingen geven op de Regionale Energie Strategie (RES).

Extra aandacht heeft de raad gevraagd voor een aantrekkelijk aanbod voor de glastuinbouw in Lansingerland. Aanscherping van wet- en regelgeving en financieringsinstrumenten is nodig om de warmtetransitie goed vorm te geven en milieubelastende warmteopwekking te voorkomen. Dit moet goed in beeld komen want een positieve businesscase voor het transformeren van warmtevoorziening in de glastuinbouw, maar ook voor de gebouwde omgeving, is lastig haalbaar. De betaalbaarheid voor de eindgebruikers is niet gegarandeerd en die onzekerheid is funest voor het draagvlak.

Ook wil de raad aan de RES organisatie meegeven de warmterotonde voortvarend te realiseren. Een warmterotonde is het met geïsoleerde buizen warm water transporteren om energie te verplaatsen, te vergelijken met stadsverwarming. Een stevige samenwerking van overheden en overige betrokken partijen is heel belangrijk. Er is onvoldoende duidelijkheid hoe de relevante ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken (BZK) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) erin betrokken zijn. Muren tussen ministeries moeten afgebroken worden om warmterotondes te realiseren en dat geldt ook voor de muren tussen economie en klimaat binnen het ministerie van EZK. Een concretere invulling is noodzakelijk.

Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk heeft wethouder Jan-Willem van den Beukel (CDA) ook suggesties meegegeven.

  • Lokaal draagvlak voor de energietransitie is noodzakelijk;
  • De energietransitie moet betaalbaar zijn. Het percentage van de kosten dat een huishouden nu aan energie kwijt is, moet na de transitie maximaal gelijk zijn, maar zeker niet hoger. De energietransitie moet haalbaar en betaalbaar zijn.
  • Grote zorgen zijn er over de kosten van de noodzakelijke capaciteitsvergroting van de elektrische infrastructuur. Met andere woorden de versterking van de elektriciteitskabels en -leidingen van Stedin en Tennet. Dat zijn gigantische kosten. Wie gaat dat betalen?
  • Windturbines en zonneparken moeten passen in de omgeving en er moet draagvlak voor zijn. Draagvlak kun je mogelijk creëren als omwonenden direct financieel voordeel ervan hebben.
  • Er moet veel meer aandacht zijn voor energiebesparing. Isolatiemaatregelen kunnen leiden tot ca 27% energiebesparing.
  • Er moet meer aandacht zijn voor de inwoners. De RES, de naam zegt het al, heeft een regionaal karakter maar het grootste deel van de hieruit voortvloeiende uitvoeringsvraagstukken ligt bij de gemeenten. Dat is begrijpelijk omdat het lokaal draagvlak binnen de gemeentegrens ligt. Het is heel belangrijk dat de regionale sturing een lokaal draagvlak heeft. Dus burgerparticipatie.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*