Vervoersregio’s vragen duidelijkheid financiële steun Openbaar Vervoer (OV)

Vervoerregio Amsterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) roepen het kabinet op om nog voor de verkiezingen duidelijkheid te geven over een financiële bijdrage aan het openbaar vervoer. De twee vervoersautoriteiten vrezen een kaalslag in het OV in de grote steden en de regio’s rond de grote steden, als het Rijk niet bijdraagt in de periode dat het OV weer terug moet veren na de coronacrisis. Lansingerland behoort tot en is deelnemer in de MRDH.

Portefeuillehouder OV Ontwikkeling MRDH, Marc Rosier: “Als het Rijk het OV niet voor langere tijd financieel stevig tegemoet komt, zijn pijnlijke ingrepen in het openbaar vervoer onontkoombaar. Het OV vervult een vitale rol in de samenleving, tijdens de crisis maar ook daarna. Koste wat het kost moeten we voorkomen dat deze vitale rol – Nederland in beweging houden is de opdracht van het Rijk – onder druk komt te staan, daarvoor is extra rijkssteun bittere noodzaak. De wethouders in de metropoolregio Rotterdam Den Haag en de vervoersregio Amsterdam roepen het kabinet daar dan ook nadrukkelijk toe op.”

Gevolgen gigantisch
Vervoerregio Amsterdam en MRDH vrezen dat het OV-systeem zover moet worden afgeschaald, dat het snel opbouwen niet meer kan als dat nodig is. En dat dit nodig is staat vast, volgens Marc Rosier van de MRDH: “Het inwoneraantal van de metropoolregio Rotterdam Den Haag groeit tot 2040 met 400.000 mensen. Die willen een woning, die willen werk. Zonder rails geen woning. Zo scherp ligt het”, stelt hij. Ook in de Amsterdamse regio komen 200.000 woningen. “De ruimte is er niet om bij elk huis een auto te parkeren. Het openbaar vervoer is een belangrijke schakel om de stad voor die wijken bereikbaar te maken. De plannen ervoor zijn er, maar als we het geld nu in het overeind houden van het netwerk moeten houden, kunnen we die niet meer uitvoeren. Geen OV-netwerk naar die nieuwe wijken, betekent niet bouwen. Dat willen we ook niet’’, aldus De Vries van de Vervoersregio Amsterdam.

Snel toezeggingen
Vervoerregio en MRDH willen nog voor de verkiezingen toezeggingen vanuit het Rijk. Ze vrezen dat het daarna door de kabinetsformatie te lang duurt om zekerheid te krijgen. Dat brengt de continuïteit van het OV ernstig in gevaar. Wanneer het Rijk de financiële hulp aan de OV-sector van de afgelopen maanden niet in een echt structurelere vorm doorzet, zullen aanvullende en ingrijpende bezuinigen noodzakelijk zijn. Juist in de tijd dat onze wereld zich eindelijk weer heropent, is verder ingrijpen dan onvermijdelijk. Het herstel van de sector – die een grote bijdrage levert aan een Nederland in beweging, aan duurzame mobiliteit, aan leef kwaliteit, aan inclusiviteit en aan economische groei – zal in de knop gebroken worden. Wat je nu afbreekt moet je later opbouwen. Dit leidt tot een trager herstel van het OV-gebruik en veel hogere publieke kosten op de middellange termijn.

Tot nu toe ontvangen de vervoerders (RET en HTM) een zogeheten beschikbaarheidsvergoeding om de enorme daling van het aantal reizigers, ten gevolge van COVID-19, in bus, tram en metro financieel op te kunnen vangen. Die is toegezegd tot en met het derde kwartaal van dit jaar. Hoewel er volgens Vervoerregio begrip is bij het ministerie van I&W en het kabinet, is er nog geen oplossing voor de periode erna. Alle partijen zijn daarover nog wel in gesprek.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*