Raad spreekt over geluidshinder Klapwijkseweg

In de commissie Ruimte van april vond een debat plaats inzake de geluidshinder aan de Klapwijkseweg. Naar aanleiding van deze discussie wilden een aantal partijen, waaronder Leefbaar 3B, uit de ontstane impasse komen. Daarom dienden (in volgorde van mede-ondertekening) Jan Jumelet (WIJ Lansingerland), Ineke den Heijer (D66), Machiel Crielaard (Leefbaar 3B) en Petra Verhoef (PvdA) een motie in. De motie is aangenomen met 21 stemmen voor en 10 tegen.

De motie roept het college op om in beeld te brengen of het groot onderhoud vervroegd kan worden. Door de consequenties hiervan in beeld te brengen wordt de gemeenteraad beter in positie gebracht, want het maakt duidelijk wat de (on)mogelijkheden zijn. Wat Leefbaar 3B betreft houden we de relatie met de bewoners warm, houden we begrip voor de inhoud en blijven we ook realistisch op het proces en de mogelijkheden.

1 Comment

  1. Ja hoor!
    We gaan huizen bouwen naast drukke doorgaande wegen en spoorlijnen, en gaan dan klagen over geluidsoverlast!
    En door al die nieuwbouw komen er nog meer auto’s bij, dus nog meer verkeer…………

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*