Raad besluit tot onderzoek “Hoe maak je de jeugd tot betrokken inwoners?”

Begin november is, in de raadsvergadering waarin de begroting voor 2017 is vastgesteld, door Leefbaar 3B een motie ingediend met de titel “Hoe maak je de jeugd tot betrokken inwoners?”. De bedoeling van de motie is om in beeld te brengen in welke mate de jeugd maatschappelijk participeert en te onderzoeken hoe de gemeente de maatschappelijke participatie van de jeugd kan vergroten. Kortom hoe kan onze jeugd meer betrokken worden bij de maatschappelijke ontwikkelingen in Lansingerland. De motie is op 3 november 2016 raadsbreed aangenomen. lees meer

Het college is daarna snel aan de gang gegaan om de motie uit te voeren en heeft de raad voorgesteld tijdens de behandeling van de najaarsnota op 24 november € 50.000 beschikbaar te stellen om een onderzoek te laten uitvoeren door een extern onderzoeksbureau. Op die manier kunnen we snel starten en gebruik maken van externe expertise op dit gebied, geeft het college van B&W aan.

VVD fractievoorzitter Kathy Arends heeft Leefbaar 3B woordvoerder Marjolein Gielis benaderd met het verzoek om het uitvoeringsvoorstel van het college (naar aanleiding van de Leefbaar 3B motie) uit te breiden doormiddel een amendement (wijzigingsvoorstel). In de raadsvergadering van 24 november 2016 is het amendement met algemene stemmen aangenomen. Hierdoor luidt besluit 6 in de Najaarsnota nu als volgt: “€ 50.000 beschikbaar te stellen voor invulling van de motie 2016-27 “Hoe maak je de jeugd tot betrokken inwoners”, maar alvorens tot uitgaven over te gaan eerst te onderzoeken op welke wijze JSO het proces financieel en met inzet van expertise kan ondersteunen, en de raad daarover te rapporteren.”

JSO is het expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving en Ontwikkeling. Zij hebben geld gekregen van de provincie om projecten te ondersteunen die bijdragen aan de participatie van jongeren in onze samenleving. JSO zou het door de raad van Lansingerland gevraagde proces kunnen ondersteunen. JSO kan mogelijk ook 50% van de onderzoekskosten die de gemeente maakt subsidiëren.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*