Gemeente koopt voor bijna € 14 miljoen grond in Westpolder (Berkel en Rodenrijs)

puzzel_14miljoenDe gemeenteraad van Lansingerland heeft met de steun van 29 van de 30 raadsleden ingestemd met de koop van grond voor woningbouw in de Westpolder (Berkel en Rodenrijs) voor 13,74 miljoen euro.

Leefbaar 3B heeft in verschillende fractievergaderingen, in de raadscommissie en afgelopen donderdag in de raad uitvoering over dit onderwerp gesproken, maar ondanks de instemming met de aankoop blijft nog altijd de vraag onbeantwoord: “Welk addertje ziet er onder het gras dat een particuliere ontwikkelcombinatie na maanden onderhandelen hiermee instemt.” Zeker ook omdat de ontwikkelcombinatie Westpolder (OCW) de grond goedkoper verkoopt dan in het oorspronkelijke contract van 2003 staat.

Het ongemakkelijke gevoel wordt mede gevoed door het feit, dat de gemeenteraad veel moeite heeft moeten doen om een enigszins acceptabele toelichting van wethouder Abee los te peuteren, maar dat is bij brief aan de raad van 15 november uiteindelijk is gebeurd. lees meer

Een derde ongemakkelijk gevoel is dat het voorliggende eindbod de gemeente geen profijt biedt in het geval dat de woningmarkt aantrekt, omdat de afdrachten aan de gemeente nu zijn gefixeerd. Zoals bekend trekt de woningmarkt nu fors aan. De bouw is met 10% toegenomen meldden de landelijke media afgelopen donderdag.

In de voorbereiding van dit agendapunt is Leefbaar 3B geconfronteerd met drie voor de raad conflicterende uitgangspunten, te weten:

  • De gemeente koopt geen grond. – Gaat de raad nu wel doen voor € 13,74 miljoen.
  • De schuldenlast moet omlaag. – Gaat de raad niet doen. Schuld stijgt met € 13,74 miljoen.
  • De gemeente gaat geen bouwclaims meer aan. – Gaat de raad wel doen.

Na dit gezegd hebbende, gaf fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer aan, is wel duidelijk dat Leefbaar 3B met een knoop in de maag zit en zich de vraag heeft gesteld: “Wat is wijsheid?”

De fractie van Leefbaar 3B heeft de indruk dat nog meer informatie niet gaat helpen in het wegnemen van het “ongemakkelijke” gevoel. Daarom is Leefbaar 3B aan de slag gegaan met de beantwoording van de vraag: “Wat is wijsheid?” Met inachtneming van de beschikbare informatie concludeert Leefbaar 3B dat

  • er op de lange termijn sprake is van het verlagen van de grondexploitatie Westpolder en daarmee een verlaging van de schuld van ongeveer € 23 miljoen;
  • er een toezegging van de ontwikkelaar is voor de bouw van sociale huurwoningen. Jongeren die het ouderlijk huis verlaten kunnen daardoor gemakkelijker in Lansingerland blijven wonen;
  • er nu wel sprake is van voorspelbare inkomsten en
  • er helderheid is over het tempo van de bouw van woningen in Westpolder.

Vlak voor de raadsvergadering kreeg Leefbaar 3B schriftelijk antwoord op een technische vraag. Uit het antwoord van wethouder Abee blijkt dat de gemeente bij faillissement van de bouwontwikkelaar de touwtjes juridisch stevig in handen heeft.

Aan Wouter Hoppenbrouwer heeft wethouder Abee toegezegd dat er bij iedere afsluiting van een deelplan en bij duidelijke afwijkingen een tijdige en heldere rapportage volgt. Met deze rapportage kan de raad zijn controlerende rol uitvoeren, betreffende de afspraken gemaakt in het contract tussen gemeente de ontwikkelcombinatie Westpolder.

Met dit nieuwe contract tussen de gemeente Lansingerland en de bouwontwikkelaar van de Westpolder is de kans op versnelling van de bouw fors toegenomen en evenals de verbetering van de financiële positie van de gemeente.

Nu snel het bouwtempo in Westpolder opvoeren!

2 Comments

  1. Toch geeft het te denken dat wethouder Abee steeds weer weinig transparante toelichting geeft aan de raad. Addertje onder het gras dan ook niet denkbeeldig.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*