Uitbreiding Berkel centrum – de gemeenteraad op achterstand gezet

wg_berkelAfgelopen week is in een gezamenlijke presentatieavond voor de raadsleden van de commissies Algemeen Bestuur en Ruimte door de projectontwikkelaar, de bouwer en de architect de plannen voor de uitbreiding van het winkelcentrum in Berkel gepresenteerd.

Kwalijk is dat het college, in casu wethouder Abee, kennelijk al een heel eind op streek is met de invulling van deze ontwikkeling in het centrum van Berkel, zonder de raad te informeren. In plaats daarvan lezen de raadsleden de plannen in de krant. Wethouder Abee gaat met een sneltreinvaart door en en passant vergeet hij dat er ook nog een gemeenteraad is die hij moet informeren en die raadsleden hebben zeker een mening over de uitbreiding. Maar daar is wethouder Abee blijkbaar niet in geïnteresseerd. lees meer

De wethouder heeft de agendacommissie, die onder andere de agenda voor de presentatieavond voorbereidt, volkomen op het verkeerde been gezet, waardoor de presentatie van de projectontwikkelaar, de bouwer en de architect volledig in het water is gevallen. Zij hadden veel te weinig tijd voor een goede presentatie en de raadsleden hadden volstrekt onvoldoende tijd om hun vragen te stellen. Leefbaar 3B heeft voorgesteld op korte termijn opnieuw bij elkaar te komen, zodat de fracties de vele vragen die ze hebben over deze centrumplannen ook gesteld en beantwoord kunnen worden. En het zou verstandig zijn van wethouder Abee om daar ook bij te zijn, want technische en politieke vragen zijn in dit geval nauwelijks uit elkaar te houden.

Inhoudelijk hebben alle fracties in de raad veel vragen over deze forse uitbreiding van het aantal m2 winkelvloeroppervlak. Om er een paar te noemen:

  • wg2_berkelDe zogenaamde drager van de uitbreiding is een XL supermarkt. Is dat echt nodig? Naar verluid gaat de Jumbo bij de bibliotheek in Berkel per 1 februari 2017 dicht omdat er teveel supermarkten in Berkel zijn.
  • In Bergschenhoek centrum is veel leegstand van winkels. Op dit moment staan daar acht winkels leeg, waarvan vier in het onlangs opgeleverde nieuwe gebouw, waarin ook Jumbo Veltrop in zit. Wordt dat nog meer leegstand in Bergschenhoek als in Berkel wordt uitgebreid?
  • Landelijk, maar ook in Zuid-Holland, is te veel vierkante meters winkeloppervlakte beschikbaar. Meer bouwen leidt tot meer leegstand. Loopt Lansingerland dat risico ook met de uitbreiding van Berkel centrum?
  • Er is erg veel parkeren op maaiveld en in de open lucht gepland. Is dat het beeld wat we in het centrum willen zien? Of hebben we liever parkeergarages onder de winkels?
  • Hoe kijken de huidige winkeliers in Berkel en Bergschenhoek aan tegen de uitbreidingsplannen?

De gemeenteraad zal over deze uitbreidingsplannen zeker uitgebreid willen spreken, want uitgekomen doemscenario’s zoals in Schiedam centrum met gigantische winkelleegstand, daar zitten we in Lansingerland niet op te wachten.

4 Comments

  1. Het college van B&W van Lansingerland gaat er vanuit dat het winkelcentrum van Berkel geheel Lansingerland – 60.000 inwoners – moet gaan bedienen. Daarmee doet het de winkelcentra in andere kernen tekort. Bij een vorige informatieavond (6 juni jl.) bleek dat de gemeente ‘carte blanche’ had gegeven aan de deelnemers aan de ‘competitie’. De ontwikkelaars die als winnaar uit de bus kwamen, gingen bij het centrumplan – ‘Westbrink’ genaamd – aanvankelijk uit van 6.000 m2, dat is nu verlaagd naar 3.400 m2! De door Simon Fortuyn uitgesproken hoop/verwachting dat de uitbreiding aan de westkant zou bijdragen aan de oplossing van het mobiliteitsprobleem aan de oostkant is door deze plannen de bodem ingeslagen. Op diezelfde informatieavond bleek deze ‘eis’ door Jeroen Koch niet meegegeven te zijn aan de plannenmakers! De combinatie die nu aan de slag is gegaan heeft bij het ontwerp niet verder gekeken dan de halve vierkante kilometer die de ‘Westbrink’ gaat beslaan. De verkeersstromen uit Meerpolder en de nog vol te bouwen Westpolder zullen alleen maar toenemen en na 2019 ook die uit Wilderszijde, immers Berkel moet een centrumfunctie gaan vervullen. Ik houd mijn hart vast voor Raadhuislaan, Laan van Romen, Gemeentewerf en Röntgenstraat. Leegstand in Berkel zal wel meevallen, er komen behalve een grote supermarkt slechts zes of zeven winkels bij. Funester wordt het voor de winkelcentra van Bergschenhoek en (in mindere mate) Bleiswijk.

  2. Blijven de politici horende en ziende doof, het lijkt er wel op. Niets geleerd dit jaar ,zie referendum van 6april, de Brexit, Donald Trump, het vertrek van Hollande, het halfvolle glas in Oostenrijk, het nee in Italie en de afstraffing van di kabinet in maart17 Dan ook nog het toestaan van het niet komen wonen van Abee in de gemmente. Ja dit heet lak hebben aan de inwoners de kiezers. Motie van wantrouwen is op zijn plaats.

  3. Toch wel heel vreemd als we zien dat in het voorjaar een uitgebreide presentatie is gegeven over deze uitbreiding. Heeft 3 B toen zitten slapen op deze presentatie avond? Misschien een iets te grote schoen aangetrokken op Sinterklaas avond?????? Verder is al jaren bekend dat er verder uitgebreid zou worden. Dit zijn geen plannen van vandaag of gisteren. Populisme viert in dezer dagen jammer genoeg wel hoogtij.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*