Problemen station Lansingerland-Zoetermeer lijken opgelost

In het AD Haagsche Courant van 5 november 2018 staat een interview met de Zoetermeerse wethouder Marc Rosier, die aangaf dat het in aanbouw zijnde, in Lansingerland gelegen, station Lansingerland-Zoetermeer kampt met forse technische problemen. De kop van het krantenartikel “Dek boven A12 moet van z’n plek”. Het bijzondere is dat de gemeenteraad van Zoetermeer wel is ingelicht over de problemen, maar de raad van Lansingerland niet. Dat is voor Jan Pieter Blonk, woordvoerder mobiliteit in de fractie van Leefbaar 3B, aanleiding geweest het college van Lansingerland schriftelijke vragen te stellen.

De bouwer van het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer moet het betonnen dek boven de A12 en de spoorlijn Den Haag-Gouda 1,5 cm optillen om rubberen blokken onder de loodzware constructie te vervangen. De rubberen blokken zijn niet goed vanwege een productiefout, bleek bij een kwaliteitsinspectie.

Aanvankelijk zou het station 9 december 2018 in gebruik genomen worden. Door allerlei andere vertragingen is de openingsdatum een tijd geleden al verschoven naar mei 2019.

De schriftelijke vragen van Leefbaar 3B zijn door het college binnen 22 uur beantwoord. Dat is een record voor Lansingerland en misschien wel voor Nederland, gaf het AD aan. Lees meer

Vraag
Waarom heeft u de gemeenteraad van Lansingerland niet geïnformeerd? U weet dat het zeer ongebruikelijk is dat de gemeenteraad info, zeker van deze omvang, via de krant moet vernemen.
Antwoord van het college.
We hebben kennis genomen van het artikel in het AD. Inmiddels hebben we de door de gemeente Zoetermeer verspreide memo op basis van de informatie van de projectorganisatie in ons bezit. Gebruikelijk is dat beide gemeenten gezamenlijk communiceren en dat hiervoor met alle betrokken partijen afspraken over inhoud en tijdstip gemaakt worden. We moeten constateren dat dit met dit memo niet volgens de gebruikelijke gang van zaken gegaan is. We gaan nadere afspraken maken met de betrokken partijen om herhaling te voorkomen.

Vraag
Kan de gemeenteraad er van op aan dat het station in mei 2019 open gaat, zodat NS, RandstadRail en bus dan het nieuwe station in de dagelijkse dienstregeling kunnen opnemen?
Antwoord van het college.
De vervanging van de oplegblokken heeft, voor zover nu bekend, geen gevolgen voor de opening van het station. Het station gaat in mei 2019 volledig open.

Vraag
Liggen nu de werkzaamheden stil betreffende het aanbrengen van de overkapping van het deel RandstadRail op het dek boven A12 en het NS spoor?
Antwoord van het college.
Er liggen geen werkzaamheden stil. Wel heeft het vervangen van de oplegblokken gevolgen voor enkele werkzaamheden. Het betekent dat onder andere dat het plafond boven de NS halte (deels) niet gereed zal zijn op 9 december. Er is geen sprake van stilleggen van werkzaamheden.

Vraag
Is de veiligheid op enig moment in het geding geweest?
Antwoord van het college.
Nee, de veiligheid is op geen enkel moment in het geding geweest.

Vraag
Kan de veiligheid tijdens het herstel gegarandeerd worden en zo ja hoe?
Antwoord van het college.
Ja, via werkplannen en controles door de betrokken ingenieursbureaus. Om er voor te zorgen dat veiligheid gegarandeerd wordt, worden er ook meer veiligheidsinspecties uitgevoerd.

Vraag
Wie is verantwoordelijk voor de technische problemen?
Antwoord van het college.
Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om dit op te lossen. De aannemer is met een herstelplan gekomen waar op dit momenteel al uitvoering aan gegeven wordt.

Vraag
Wie moet de kosten van herstel betalen?
Antwoord van het college.
De kosten zijn voor de aannemer en zijn leveranciers.

Samenvattend
 De communicatie tussen Lansingerland en Zoetermeer over station Lansingerland-Zoetermeer wordt, richting gemeenteraad, verbeterd.
 De NS treinen stoppen, zoals gepland, met ingang van 9 december op het station Lansingerland-Zoetermeer.
 In mei 2019 zal het station, volgens de enkele maanden geleden bijgestelde planning, in mei 2019 volledig in gebruik worden genomen.
 Alle kosten voor vervanging van de rubberen blokken komen voor rekening van de aannemer en zijn leveranciers.
 Op dit moment worden met vijzels tussen de grote steunpilaren en het dek boven de A12 en het NS spoor de 162 rubberen oplegblokken vervangen.

2 Comments

 1. hallo,
  Ik heb vorige week nog op de site gekeken van het station Bleizo, daar staat nog dat december de datum is dat dit wordt geopend voor reizigers!!!
  dit vind ik wel heel vervelend dat het nu uitgesteld is naar, wat ik begrepen hebt, naar mei 2019. wat er ook niet instaat is of Zoetermeer-Oost blijft of weggaat?
  De reden dat ik reageer is dat het voor mij een stuk makkelijker wordt als dit treinstation afkomt want ik woon namelijk achterin Bleiswijk en omdat daar toch al een rot verbinding heeft bij de Bleiswijkse zoom zou dit voor mij een uitkomst zijn om in Den Haag te komen. Misschien kan er ook eens nagedacht worden over een spitsbus daar naar toe. ik weet dat er in mijn wijk en de wijken die nu gebouwd worden heel veel gebruik gemaakt wordt van hun auto omdat er geen bus is op tijdstippen wanneer het nodig is om bij Zoetermeer -Den Haag te komen.
  Het is er vroeger wel geweest toen het nog van Arriva was en daar waren de achterste twee wijken heel blij mee. Van 7 uur tot half 10 en van 17 uur tot 19.30 uur
  Volgens mij sla je dan twee vliegen in een klap. Minder auto en meer openbaar vervoer en het brengt ook geld in het laadje!! Soms heb ik het gevoel dat Bleiswijk zichzelf maar moet redden omdat veel aandacht naar Berkel en Bergschenhoek gaat.
  Met vriendelijke groet, Marja Hermus

  • Volgens planning wordt het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer vanaf 9 december 2018 in gebruik genomen voor de NS-Sprinters. Voor RandstadRail wordt dit enkele maanden later, naar verwachting in mei 2019. De projectorganisatie wil meer tijd nemen voor het proefrijden met RandstadRail, vanwege aanpassingen aan de spoorbeveiliging. Die extra periode wordt ook benut om alle onderdelen van het viaduct volledig af te bouwen. Dit is de uitkomst van het overleg tussen alle betrokken partijen hierover: gemeenten Lansingerland en Zoetermeer, Gemeenschappelijke Regeling Bleizo, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, ProRail, NS en HTM.

   De treinperrons zijn vanaf begin december 2018 open. Het station is voor voetgangers, fietsers en automobilisten te bereiken vanaf de zuidzijde van de A12. Het viaduct over de A12, het busplein en de P&R aan de noordzijde van de A12 blijven (grotendeels) afgesloten tot de volledige ingebruikname van het station.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*