Ontwikkeling wijkgericht werken – Burgerparticipatie

Eén van kernpunten van het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B in 2010 was de burgerparticipatie, het veel meer betrekken van inwoners bij het maken en uitvoeren van gemeentelijke onderwerpen en ontwikkelingen. Het van de grond krijgen van deze ontwikkeling ging zo moeizaam dat op voorstel van Leefbaar 3B en D66 niet werd gewacht op een daarvoor noodzakelijke verordening vanuit het college, maar om als raad zelf een verordening op te stellen. Die kwam er en was daarmee een niet eerder gehanteerde wijze van werken.

Het jaar 2013 werd het jaar van de burgerparticipatie, een leerproces ook voor de gemeente waarin niet alles vlekkeloos verliep, maar goede resultaten werden geboekt met betrekking tot de mate waarin betrokken inwoners van begin tot eind aan tafel zaten met beleidsmakers en uitvoerders. De Zeeheldenbuurt in Bleiswijk en de Oranjebuurt in Bergschenhoek zijn daarvan goede voorbeelden.

Het gaat echter om meer en de woningcorporatie 3B Wonen is daarbij een goed voorbeeld. Daar is die ontwikkeling ingezet en krijgen huurders en eigenaren van koopwoningen op allerlei terreinen in goed overleg en wederzijdse instemming taken toebedeeld die leiden tot tevredenheid, betrokkenheid en veelal ook minder uitgaven.

Kees Heugens, die namens de fractie van Leefbaar 3B de wijkontwikkeling in zijn takenpakket heeft en hierover regelmatig overleg voert met 3B Wonen, bezocht afgelopen week met Gerdie Bours, die met deze ontwikkeling door 3B-Wonen is belast, de gemeente Almere, waar men hier al verder mee is. Het contact heeft geleid tot een uitnodiging van die gemeente om met vertegenwoordigers van de nieuwe gemeenteraad en het college van B&W in mei 2014 naar Almere te komen om te horen en te zien hoever men daar inmiddels is gekomen. Daarmee is door Leefbaar 3B opnieuw een goede nieuwe start gemaakt in het kader van leefbaarheid!

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*