Nieuwe coalitie gemeente Lansingerland

WIJ Lansingerland, Leefbaar 3B, D66 en ChristenUnie gaan het college vormen. De onderhandelingen zijn afgerond en de vier partijen zijn gekomen tot het coalitieakkoord ‘SAMEN VERANTWOORD VERDER’.
Onder leiding van formateur Ewald van Vliet hebben de coalitiepartijen gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen. De coalitiepartijen gaan uitvoering geven aan de grote opgaven waar Lansingerland nu voor staat, zoals wonen, mobiliteit en duurzaamheid. Bij het uitvoeren van de plannen die er liggen betrekt de nieuwe coalitie de samenleving en geeft ruimte aan de gemeenteraad. Ook zijn er afspraken gemaakt over onder andere het betrekken van jeugd en jongeren, het versneld realiseren van passende woningen, het realiseren van ontmoetingsplekken voor ouderen, wijkboa’s en de ondersteuning van inwoners bij de versnelling van de energietransitie. “Alleen samen kunnen we verantwoord bouwen aan een goed, mooi en veilig Lansingerland. Waar het prettig wonen, werken en recreëren is. We kijken er naar uit om de komende vier jaar uitvoering en richting te geven aan onze gemeente”, aldus de vier fractievoorzitters.
Voor het college worden de volgende wethouders voorgedragen: Leon Hoek (WIJ Lansingerland), Simon Fortuyn (Leefbaar 3B), Michiel Muis (D66) en Titia Cnossen (ChristenUnie).
Op donderdag 2 juni worden de nieuwe wethouders tijdens de raadsvergadering voorgedragen voor benoeming en vindt het debat met de gemeenteraad over het coalitieakkoord plaats.

Namens de fractie van Leefbaar 3B geeft fractievoorzitter Don van Doorn aan bijzonder tevreden te zijn enerzijds de kenmerkende Leefbaar 3B speerpunten terug te zien in dit akkoord op hoofdlijnen en anderzijds de uitgebalanceerde zwaarte van de toebedeelde portefeuille van beoogd wethouder Fortuyn.

Don van Doorn (fractievoorzitter) tekende het coalitieakkoord namens Leefbaar 3B

2 Comments

  1. Hartelijk dank voor het publiceren van coalitieakkoord. De afdeling communicatie van de gemeente Lansingerland is nog niet zo ver? Handhaving bestaande bestuurscultuur/ Geen transparant gemeentebestuur:-( 🙁 Los daarvan: speerpunten L3B zijn redelijk herkenbaar, maar het is ronduit treurig dat L3B veel van haar kroonjuwelen heeft weggegeven waarmee je de verloren kiezers weer mee kan terugwinnen. Geen directe invloed op burgerparticipatie, dienstverlening, leefbare wijken, kwaliteit van de leefomgeving. Ik weet niet welke strategie de L3B onderhandelaars hebben beoogd. Het lijkt erop dat de L3B portefeuille een invulling is van het wensenlijstje van S. Fortuyn om hem als wethouder te behouden. Het profiel van L3B was afgelopen 4 jaar onzichtbaar ( vandaar het verlies van 2 zetels) en zal op basis van deze portefeuille verder van haar inwoners komen te staan. Verder verlies lijkt daardoor onvermijdelijk, tenzij Leefbaar 3B komt met een konijn uit de hoge hoed om op structurele basis de verbinding met de inwoners te intensiveren.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*