Longread nieuwe bestuursperiode, deel 1: duiding van de verkiezingsuitslag

Lokale partijen hebben de verkiezingen duidelijk gewonnen met samen 14 zetels. Dat is een groei van 2 zetels ten opzichte van de huidige situatie. Hoewel de programma’s van WIJ en Leefbaar 3B niet extreem ver uit elkaar liggen, heeft Leefbaar 3B met een verlies van twee zetels wel een corrigerende tik op de vingers gekregen. Een logische conclusie is dat de samenleving een andere bestuurscultuur eist. Leefbaar 3B is er in de afgelopen jaren onvoldoende in geslaagd die verandering op eigen kracht door te voeren maar heeft in het DNA die veranderbehoefte ook overtuigend zitten. Leefbaar 3B voelt met deze uitslag de opdracht en het mandaat om dit met kracht op te pakken.

Op grond van deze uitslag blijkt er duidelijke steun voor onze speerpunten veiligheid en het realiseren van woningen. Denk hierbij in het bijzonder aan het realiseren van een prachtige wijk naast het station Lansingerland Zoetermeer, een breder programma voor meer (sociaal) bereikbare woningen, bescherming van de natuurwaarden en de verschillende dorpskernen. Dit laatste gaat niet alleen over de bouwhoogte maar vooral over de binding met je omgeving, zorg hebben voor elkaar, veilig mee kunnen doen en de toekomst met elkaar vormgeven. Duurzaamheid en een schone, veilige toekomst voor onze kinderen wegen in Lansingerland zwaar. De samenleving heeft zich in dat kader net als bij eerdere peilingen en onderzoeken bij meerderheid uitgesproken voor het stimuleren van het terugdringen van restafval naar 100 kg en daar ook de tarieven op aan te passen.

De opkomst was laag maar we hebben om ons heen gezien dat het nog erger kan. In Lansingerland heeft 45% van de stemgerechtigden niet de meerwaarde gezien en gevoeld om mee te doen. Een veelgehoorde opmerking is dat het geen zin heeft om te gaan stemmen omdat er toch niets verandert. Dat is zorgelijk en de aankomende raad moet zichzelf de opdracht geven dit met prioriteit op te pakken. Communiceren, bestuursstijl, herkenbare invloed van de samenleving en een stabiel betrouwbaar bestuur zijn slechts enkele elementen die niet alleen op papier maar met name in gedrag om aanpassingen vragen. Groot punt van zorg zijn ten slotte de interbestuurlijke verhoudingen. De wijze waarop hogere overheden (Rijk en Provincie) omgaan met de gemeenten/gemeentelijke politiek c.q. de financiering van opgedragen taken is zorgwekkend. De fractie van Leefbaar 3B zal met het verkiezingsprogramma stevig in de hand deze opdracht nadrukkelijk betrekken bij de te stellen doelen in deze bestuursperiode.

Verder lezen longread nieuwe bestuursperiode:

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*