Meer Boa’s absoluut nodig in Lansingerland

meer Boa's Jan van der LaanLeefbaar 3B vindt dat de twee extra boa’s zo snel mogelijk moeten worden aangesteld, maar helaas duurt dat nog even, want de meerderheid van de gemeenteraad ziet dat niet zitten.

In 2015 werd voor het eerst het initiatiefvoorstel “Toezicht en Handhaving” van Leefbaar 3B raadslid Jan van der Laan in de commissie Algemeen Bestuur besproken. Op 30 juni 2016 diende de fractie van Leefbaar 3B motie “Toezicht en Handhaving” in. De motie kreeg brede steun in de raad. Hiermee werd in de begroting van 2017 een bedrag van € 150.000 gereserveerd voor het versterken van de effectiviteit van het integraal veiligheidsbeleid, door:

 1. uitbreiden van het aantal Boa’s;
 2. uitbreiding van het jongerenwerk;
 3. een effectievere organisatie door de samenwerking van alle partijen in de veiligheidsketen, te weten buurttoezicht, handhavers, jongerenwerk en politie lees meer

Tijdens de vergadering van de commissie Algemeen Bestuur van 7 februari 2017 ging de bespreking van de nadere uitwerking van de motie “Toezicht en Handhaving” alle kanten op en werd nauwelijks over de aanwending van het in de begroting 2017 opgenomen budget gesproken.

Hoe goed burgemeester Pieter van de Stadt en Leefbaar 3B raadslid Jan van der Laan ook uitlegden dat buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) de spil zijn voor de afstemming binnen de samenwerking tussen jongerenwerk, boa’s, politie en buurttoezicht, bleven verschillende commissieleden maar rappelleren dat er een integraal beleidsplan moet komen, terwijl op dit moment dat integraal werken al de dagelijkse praktijk en werkelijkheid is. Hoe goed de burgemeester bij de commissieleden er ook op aandrong, dat hij meer boa’s nodig heeft om de handhaving binnen de gemeentegrenzen op een aanvaardbaar niveau te brengen, bleven een groot aantal commissieleden maar hameren op meer jongerenwerkers.

Waar gaat het om bij de uitvoering van de motie “Toezicht en Handhaving”?

 • Iedere dorpskern krijgt één dorpsboa, die in het kader van “kennen en gekend worden” investeert in duurzame relaties met bewoners van de dorpskern, buurttoezicht, jongerenwerkers en politie. De dorpsboa is het aanspreekpunt in iedere kern. Hierdoor krijgen zaken die worden opgemerkt een eenvoudiger en daadkrachtiger vervolg.
 • Meer jongerenwerk zichtbaar op straat. Dus niet binnen!
 • Goede samenwerking en afstemming tussen politie, boa’s, jongerenwerkers en buurttoezicht.
 • De boa’s zijn zichtbaar zijn in de wijk en geven ondersteuning aan vrijwilligers van het buurttoezicht en jongerenwerkers. De politie heeft geen tijd voor de ondersteuning van vrijwilligers van buurttoezicht.
 • Er vindt een professionele uitwisseling van informatie plaats en er is een goede backoffice beschikbaar, waardoor de vrijwilligers van buurttoezicht, jongerenwerkers, politie en boa’s hun informatie kunnen invoeren, kunnen raadplegen en kunnen delen.
 • Het doel van de inzet van boa’s in Lansingerland is, indien dat nodig is, het beïnvloeden gedragsverandering bij inwoners, ondernemers en jongeren.
 • Boa’s zijn, indien dat noodzakelijk is, ook ’s nachts op straat.

Volgens de fractie van Leefbaar 3B kan de balans tussen preventie en repressie, alsmede de integrale en dorpsgerichte benadering, alleen maar bereikt worden als de verantwoordelijke partners (politie, buurttoezicht, jongerenwerk en boa’s) structureel met elkaar overleggen en afstemmen.

De ondersteuning van de vrijwilligers van buurttoezicht is een cruciaal punt, omdat het veiligheidsgevoel en de motivatie onder deze vrijwilligers aanwezig blijft als zij desgewenst door een “dorpsboa” ondersteund worden.

Door het aantal boa’s uit te breiden en de wijze van gebiedsgericht werken aan te passen is de gemeente in staat om de effectiviteit van het integraal veiligheidsbeleid te vergroten.

Boa’s zijn geen bonnenkanonnen, maar zijn de gastheer of gastvrouw van Lansingerland, waarbij het gesprek met de inwoners, ondernemers en de jeugd van cruciaal belang is. Het gaat vooral om halen, brengen en delen, waarbij gedragsbeïnvloeding het uitgangspunt is.

Veelal worden boa’s geassocieerd met repressie. Affiniteit met jeugd en samenwerking met het jongerenwerk is een absoluut uitgangspunt om nieuwe boa’s te werven. Boa’s weten hoe zij moeten samenwerken met jongeren. De Boa investeert in het contact met de jongeren, waardoor ook de boa er zal zijn als er overlast is.

Criminele jongeren is een ander verhaal, die moeten door de politie worden aangepakt.

 

7 Comments

 1. Natuurlijk zijn er meer Boa`s nodig voor de problemen waardoor handhaving nog beter kan worden aangepakt.
  Luistert de raad wel goed naar zijn inwoners?
  Overlast van hangjongeren ,vervuiling op straat loslopende honden , hondenpoep e.d genoeg reden om meer Boa`s in te zetten en de inwoners van lansingerland er op wijzen dat er regels zijn die nageleefd dienen te worden
  meer blauw op straat kan ook niet dus ! wat wil de raad dan en hoe zien zij de oplossing dan?

 2. #Boastaat, wat een achterlijk voorstel. Net of Landsingerland onveilig is. in plaats van geld uit te geven aan dit soort veel te dure hobby’s zouden jullie je meer zorgen moeten maken over betaalbare woningen.

 3. Raoul Kleijwegt, we zijn het totaal met elkaar oneens. Het is wel duidelijk dat je van GroenLinks bent. Als je spreekt over een boastaat heb je duidelijk weinig kennis over Lansingerland meer paraat.

 4. Het denken over meer jongerenwerkers is al vele jaren de gedachte vanuit de (groen)linkse hoek met aanvulling van de democraten.Om daar doorheen te prikken heb je als raad meer besprekingen nodig en rapporten dan nu is verricht.Vanuit meer dan 40 jaar ervaring over dit onderwerp in Rotterdam, kan ik zeggen dat jeugd opvoeden niet gedaan kan worden door de vele clubjes welke laten doorschemeren zich op te werken als jongerenwerkers=organisatie.
  Het raadslid van WijLansingerland moet maar eens gaan praten met een bureau geheten HALT, hoeveel problemen zij niet tegenkomen. Bij dit bureau gaat ook niet alles goed, want als er een aantekening staat in hun systeem voor een lullig akkefietje dan kan je het schudden om bij de politie te solliciteren, of piloot te worden. Dus pak door gemeente, kom met Boa’s en/of meer agenten en laat de inwoners zien dat de politiek wel degelijk naar de inwoners gaat luisteren en niet naar Raoul. Ik heb nog een cursus voor U.

 5. Per dorpskern is er zeker minimaal een boa nodig, echter het gereserveerde bedrag hiervoor dient in gelijke maten te worden verdeeld, met jongerenwerkers. Het zijn voornamelijk de jongeren die overlast geven en gecorrigeerd dienen te worden terwijl de door de volwassenburgers veroorzaakte overlast bestraft, dus beboet dient te worden. In deze verdienen de boa’s zich zelf terug.

 6. Beste Jan-Pieter, Raoul heeft hier gesproken als verontruste burger van een gemeente uit de regio en niet als lid van de fractie van GroenLinks in Lansingerland. Hem aanspreken op zijn lidmaatschap van GroenLinks is dus onterecht. Ons standpunt hebben wij verwoord in de commissie en Raadsvergadering.

 7. Heer Raoul , wat is er zo achterlijk aan een goede APV en aan een effectieve Handhaving door voldoende Boa’s ?
  Was liever met uw GroenLinkse geestverwanten in conclaaf gegaan over het feit dat nog steeds ongestraft carcinogene rookkwalm (met ‘Seveto’-dioxine) via de allerbranders en de openhaarden kan worden uitgestoten.

  Dan bedoel ik het verbranden van chloor – en nitraat geconserveerd hout-overschot afkomstig van de tuinderij-sector.

  Als de wind pal zuidoost staat dan word ik in eigen huis -ook met gesloten ramen en deuren – uitgegast door de zwarte kwalm uit een nogal naburige schoorsteen waar opgemeld houtafval wordt gestookt.
  Dus ongeveer zoals in de loopgraven rondom Yperen waar Engelsen en Duiters elkaar tijdens de eerste wereldoorlog bestookten met strijdgassen.

  Er is dus nog veel werk te doen bij het dichten van de hiaten in de APV’s ( door de VNG) en bij de effectieve Handhaving in onze 3B-Gemeente.
  Geef dat svp ook door aan de Groenlinkse Directiekeet in politiek Den Haag.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*