Zoektocht naar verkleining afstand tussen inwoner en politiek – Het Lansingerlands vergadermodel

Samen met de inwonersSinds het bestaan van Leefbaar 3B staat niet de mening van een individueel raadslid of een ideologie centraal. Neen, sinds het bestaan van Leefbaar 3B gaat het altijd om wat de inwoners bezig houdt.

In het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B wordt ook opgeroepen om veel meer gebruik te maken van het initiatief, de kennis, kwaliteit en talenten van de Lansingerlandse inwoners.

Door middel van gesprekken met verenigingen, maatschappelijke instellingen, gesprekken tijdens huis- en wijkbezoeken, gesprekken in de supermarkt of langs de sportvelden zet de Leefbaar 3B zich al jaar en dag in om daar inhoud aan te geven en zal dat blijven doen. lees meer

Er is afgesproken om in het huidige politieke besluitvormingsproces meer ruimte te organiseren voor inwoners en dat wordt gedaan met het BOB model. BOB is de afkorting voor Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Vooral de beeldvormende bijeenkomsten en burgerpanel activiteiten moeten de relatie tussen inwoner en politiek verbeteren. Bij die beeldvormende bijeenkomsten kunnen inwoners, bedrijven, verenigingen, ouderenorganisaties, jongeren discussiëren met raadsleden en hun ideeën doorgeven aan hen. Daarna vindt de oordeelsvorming van de raadsleden plaats in de vergadering van de raadscommissie en het besluit wordt uiteindelijk in de gemeenteraad genomen.

Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer benadrukte blij te zijn dat meer en meer belang wordt gehecht aan de mening van de inwoners. Hij wees erop dat de liefde van twee kanten moet komen. Enerzijds moet de politiek goed zijn oor te luister leggen bij de inwoners en de inwoners moeten zich realiseren dat de raad over het algemeen belang van Lansingerland gaat. De afweging tussen individueel belang en algemeen belang moet elk raadslid elke keer weer maken en vaak is dat lastig. Voor de politici in Lansingerland ligt er een schone taak om beslissingen goed uit te leggen en te motiveren.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*