Leefbaar 3B vraagt “leeshulp” op website gemeente Lansingerland

De zin “Laat ook via de website horen wat je te zeggen hebt” moet in dit geval heel letterlijk genomen worden.

Leefbaar 3B Lansingerland pleit er voor dat op de gemeentelijke website een voorleeshulp wordt geïnstalleerd. Namens Leefbaar 3B heeft raadslid Leon Erwich hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Een voorbeeld hoe zo’n leeshulp op de site van de gemeente Lansingerland zou kunnen zijn is:

Klik hier om de demonstratieversie te bekijken en beluisteren en klik op “lees voor”.    Tijdens een presentatie voor raadsleden…..  lees meer

Tijdens een presentatie voor raadsleden gegeven door Welzijn Lansingerland, Bibliotheek en 3B Wonen betreffende de toekomstige woon-, zorg- en welzijnsaccommodatie De Stander in Bergschenhoek kwam het hoge aantal ingeschreven laaggeletterden (ruim 300 personen) bij Het Taalhuis in Lansingerland ter sprake. Bij Leefbaar 3B staat service en dienstverlening hoog in het vaandel. Nu de gemeentelijke informatie steeds meer digitaal gaat, is het wenselijk een extra tool op de website te plaatsen, een zogenaamde plug-in “tekst-naar-spraak”. Met een simpele ingreep kan de voorleeshulp op de gemeentelijke website gerealiseerd worden. Met de voorleeshulp is de website meer toegankelijk voor inwoners,

  • die laaggeletterd zijn;
  • met een (licht) verstandelijk beperking;
  • met dyslexieklachten of andere leesvaardigheidsproblemen;
  • die zijn opgegroeid met een andere moedertaal dan Nederlands;
  • die visuele gehandicapt of slechtziend zijn.

Met de leeshulp verhogen we niet alleen de leesmogelijkheden van de website, maar ook van de digitale nieuwsbrief. De tool (voorleeshulp) is eenvoudig te implementeren in de website van de gemeente Lansingerland.

Leon Erwich heeft het college verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Is bekend om hoeveel inwoners het gaat, die baat kunnen hebben bij de voorleeshulp als we het hebben over de vijf genoemde groepen inwoners?
  2. Is het college bereid de tool “voorleeshulp” op de gemeentelijke website en voor de digitale nieuwsbrief te implementeren?

De kosten voor “tekst-naar-spraak” liggen rond de € 1.500 per jaar en de implementatie zal eenmalig rond de € 675 liggen.

2 Comments

  1. Wij hebben het uitgeprobeerd en de software hierachter werkt perfect. Wij hopen dan ook dat B&W dit voorstel verder zullen bespreken en bij een goed onderbouwd kostenplaatje, deze extra service gaat toepassen. Laat de software goed controleren en dat het voor 100 procent gaat werken en niet zoals de PGB

  2. Ik vind dit een goed initiatief. Er wordt de laatste tijd veel te gemakkelijk vanuit gegaan (niet alleen bij de gemeente, ook bij andere instanties) dat mensen hun informatie ‘gemakkelijk’ van internet kunnen halen. Dat is niet zo. Nog los van het feit dat nog steeds heel veel mensen geen of nauwelijks toegang hebben tot internet, is er ook het probleem van de taal- en leesvaardigheid. Maar dat probleem los je niet op door simpelweg geschreven teksten te laten voorlezen. Veel teksten (vooral uit ambtelijke kringen) zijn simpelweg te ingewikkeld voor veel mensen. Zet eerder in op simpeler taalgebruik. Geen jargon, geen teksten over ‘visies en nota’s’, dat schrikt mensen alleen maar af, ook als de tekst wordt voorgelezen. Maak teksten eerst eenvoudiger en begrijpelijker. Je zult dan gauw merken dat voorlezen niet meer zo nodig is. Test de teksten die nu op de site staan eens door ze voor te leggen aan een zeer gemiddelde inwoner. En hou in je achterhoofd dat een tekst die één niveau beneden het opleidingsniveau van iemand is geschreven, het best wordt begrepen: een havist snapt teksten voor een vmbo-er helemaal, een hbo-student begrijpt een tekst voor een havoleerling het beste. En verder: alle teksten worden het best begrepen als mensen de inhoud ervan voor zichzelf kunnen gebruiken. Maar toch: veel succes!

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*