Leefbaar 3B vraagt “leeshulp” op website gemeente Lansingerland

ReadSpeakerDe zin “Laat ook via de website horen wat je te zeggen hebt” moet in dit geval heel letterlijk genomen worden.

Leefbaar 3B Lansingerland pleit er voor dat op de gemeentelijke website een voorleeshulp wordt geïnstalleerd. Namens Leefbaar 3B heeft raadslid Leon Erwich hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Een voorbeeld hoe zo’n leeshulp op de site van de gemeente Lansingerland zou kunnen zijn is:

Klik hier om de demonstratieversie te bekijken en beluisteren en klik op “lees voor”.

Tijdens een presentatie voor raadsleden gegeven door Welzijn Lansingerland, Bibliotheek en 3B Wonen betreffende de toekomstige woon-, zorg- en welzijnsaccommodatie De Stander in Bergschenhoek kwam het hoge aantal ingeschreven laaggeletterden (ruim 300 personen) bij Het Taalhuis in Lansingerland ter sprake. Bij Leefbaar 3B staat service en dienstverlening hoog in het vaandel. Nu de gemeentelijke informatie steeds meer digitaal gaat, is het wenselijk een extra tool op de website te plaatsen, een zogenaamde plug-in “tekst-naar-spraak”. Met een simpele ingreep kan de voorleeshulp op de gemeentelijke website gerealiseerd worden. Met de voorleeshulp is de website meer toegankelijk voor inwoners die;

  • laaggeletterd zijn;
  • met een (licht) verstandelijk beperking;
  • met dyslexie klachten of andere leesvaardigheidsproblemen;
  • die zijn opgegroeid met een andere moedertaal dan Nederlands;
  • die visuele gehandicapt of slechtziend zijn.

Met de leeshulp verhogen we niet alleen de leesmogelijkheden van de website, maar ook van de digitale nieuwsbrief. De tool (voorleeshulp) is eenvoudig te implementeren in de website van de gemeente Lansingerland.

Leon Erwich heeft het college verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Is bekend om hoeveel inwoners het gaat, die baat kunnen hebben bij de voorleeshulp als we het hebben over de vijf genoemde groepen inwoners?
  2. Is het college bereid de tool “voorleeshulp” op de gemeentelijke website en voor de digitale nieuwsbrief te implementeren?

De kosten voor “tekst-naar-spraak” liggen rond de € 1.500 per jaar en de implementatie zal eenmalig rond de € 675 liggen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*