Leefbaar 3B lost belangrijke verkiezingsbelofte in: gratis OV voor AOW

Met trots kondigt Leefbaar 3B de start van een belangrijk initiatief aan, dat voortvloeit uit de verkiezingsbeloftes die de partij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en 2022 maakte. Per 1 april 2024 biedt de gemeente Lansingerland gratis openbaar vervoer (OV) aan voor AOW-gerechtigden met een laag inkomen. Het gratis OV is een lang gekoesterde ambitie van Leefbaar 3B om de mobiliteit en sociale inclusie van senioren binnen de gemeenschap aanzienlijk te verbeteren.
Leon Erwich: “Het invoeren van het gratis OV was niet zonder uitdagingen. De coronacrisis was in 2020 de belangrijkste drempel voor het initiatief omdat op dat moment alles stillag en een pilot voor het gratis OV niet representatieve resultaten zou opleveren. Daarom hebben we tijdens de coalitieonderhandelingen in 2022 het gratis OV voor AOW als speerpunt naar voren gebracht, zodat we nu zeker onze belangrijkste verkiezingsbelofte konden inlossen.”

Het initiatief start op 1 april 2024 en loopt tot 1 januari 2027. Het is geldig op alle bus-, tram- en metrolijnen van de RET, met uitzondering van de BOB-bus. Leefbaar 3B is overtuigd dat dit project een positieve impact zal hebben op de levenskwaliteit van onze oudere inwoners door hen meer mogelijkheden te bieden om actief deel te nemen aan de samenleving. De pilot zal worden geëvalueerd om te bekijken of het initiatief aanslaat en permanent kan worden ingevoerd, de doelstellingen heeft bereikt en of de doelgroep uitgebreid kan worden.

Het reisproduct is elk jaar aan te vragen van 1 april tot 1 juli. Bent u 66 jaar en 10 maanden of ouder, heeft u een netto-inkomen dat niet hoger is dan 120% van de toepasselijke AOW-norm en woont u in Lansingerland?
Voor meer informatie over het aanvragen van het gratis OV en de voorwaarden kunt u terecht op de website van de gemeente Lansingerland.

2 Comments

  • Met de toepasselijke AOW-norm wordt bedoeld de AOW die voor een aanvrager van toepassing is. Er zijn meerdere AOW-normen, afhankelijk van de leefsituatie:

   Alleenwonend: 70% van het minimumloon.
   Samenwonend met iemand die nog geen AOW ontvangt: 50% van het minimumloon.
   Samenwonend met iemand die AOW ontvangt: ieder 50% van het netto minimumloon.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*