Leefbaar 3B geeft richting aan besteding Eneco-gelden

Op woensdag 13 januari 2021 sprak Leefbaar 3B woordvoerder Don van Doorn in de commissie Algemeen Bestuur over de besteding van de Eneco-gelden. Hoewel het in deze fase van het proces nog niet gaat over de inhoudelijke keuzes, is het wel van groot belang dat Leefbaar 3B de kaders waaraan de besteding moet voldoen scherp stelt.
De fractie van Leefbaar 3B wil allereerst:

 • dat een fors deel van de schulden wordt afgelost en
 • dat bij de besteding van het resterende deel de inwoners, de instellingen en het bedrijfsleven van Lansingerland heel nauw worden betrokken. Door intensieve burgerparticipatie en/of vormen van een referendum wordt geborgd dat de besteding van het Eneco-geld breed gedragen wordt en in de samenleving zichtbaar, tastbaar en voelbaar is.

Ten aanzien van het te bespreken voorstel bracht de fractie van Leefbaar 3B als kritische noot in, dat de voorgestelde kaders veel te nadrukkelijk naar allerlei duurzaamheidsdoelstellingen toe redeneren. Hoewel het natuurlijk een enorm belangrijk en actueel vraagstuk is, is dit zeker niet de enige belangrijke uitdaging waar wij in Lansingerland voor staan. Don van Doorn schetste in het debat een veel breder perspectief door ook de andere beleidsterreinen te agenderen zoals bijvoorbeeld:

 • Veiligheid (denk aan technische innovatie),
 • Bereikbaarheid en Ouderen (denk aan flexibel OV tussen de drie kernen),
 • Wonen (meer financieel bereikbare woningen voor onze jongeren),
 • De problematiek die zal voortkomen door de ingezette bodemdaling.

Ook de andere fracties kwamen met aanvullende interessante denklijnen en daarom alleen al is het van extra groot belang om waar mogelijk onze inwoners, instellingen en bedrijfsleven te betrekken als het gaat om de besteding van de Eneco-gelden.

Sluit je aan bij de grootste partij van Lansingerland en help mee ons dorp dorps te houden.

2 Comments

 1. De Enecogelden zijn opgebouwd uit de winst die vele jaren voortkwam uit de betalingen van inwoners en bedrijfsleven m.n. ook de tuinbouw.
  Dat geld dient, in welke vorm dan ook, terug te komen bij de burgers.
  Investeer daarom niet al te veel in de toekomst, maar in het heden b.v. goed openbaar vervoer, beter onderhoud van de buitenruimte in de diverse wijken etc.

 2. een goed streven om de schuldenlast van de gemeente te verminderen
  en de lokale belastingen van de inwoners van Lansingerland te verlagen o.m door afschaffing van de hondenbelasting!!
  de lokalen belastingen zijn erg hoog !!!
  het aantal inwoners stijgt dus dat betekend meer inkomsten uit de lokale belastingen toch??

2 Trackbacks / Pingbacks

 1. WAT GAAN WE DOEN MET 137,5 MILJOEN – Leefbaar3B
 2. Geen geld geen Zwitsers – Kadernota 2022 – Leefbaar3B

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*