Implementatie visie op onderwijs (vernieuwing) komt niet voldoende uit de verf

In maart 2020 stelde de gemeenteraad de visienota onderwijs 2017 – 2025 “Met het oog op de toekomst” vast. De nota legt nadruk enerzijds op het blijven inzetten voor kwalitatief goed en nabij onderwijs, een effectief achterstandenbeleid en voldoende goede onderwijshuisvesting en anderzijds op onderwijsontwikkelingen zoals wijknetwerken, zorg nabij school, aansluiting op de arbeidsmarkt en verduurzaming van het onderwijs (Eco-schools).

De meerderheid van de raad was zeer content met de voortgang van de uitvoering van de nota. Woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer zette de roze bril af en was minder enthousiast. Uiteraard is Leefbaar 3B tevreden over het onderwijsaanbod en dat kwalitatief de basis op orde is.

Het “minder” enthousiast zijn, heeft te maken met het feit dat vier van de zes beoogde onderwijsontwikkelingen zijn stopgezet of nog maar voor een deel zijn uitgevoerd. De gemeenteraad heeft in november 2020 gekort op het budget om de gemeentebegroting 2021 te laten sluiten. Het leek erop dat een aantal fracties dat waren vergeten toen zij weer een pleidooi hielden voor meer geld voor wijknetwerken en innovatie.

De enige twee onderwijsontwikkelingen die nog staande zijn gebleven zijn de verbinding met de jeugdzorg en het onderwijs. Een onderwerp waarover al in februari 2020 een besluit was genomen (beleidsaccenten) en dat dus achteraf uit de onderwijsvisie gehaald had kunnen worden.
Resteert de komst van een nieuw onderwijsconcept. Denk hierbij aan montessorionderwijs, vrije school, Steve Jobsschool of “50 weken onderwijs concept”. De geplande nieuwbouw van scholen in Wilderszijde zou hiertoe een goede mogelijkheid kunnen zijn. Echter, het initiatief ligt bij de ouders, die daarvoor een verzoek bij de minister van onderwijs moeten indienen.

Wouter Hoppenbrouwer benadrukte het belang van onderwijs- leerachterstanden en het feit dat er een herstart moet plaatsvinden met een betere aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Met name het gebrek aan stageplaatsen eist de aandacht. En daar komen de plaatselijk uitdagingen en de landelijke ontwikkelingen waaronder de corona-effecten op de jeugd nog eens bij.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*