Goede dienstverlening gemeente belangrijk voor inwoners

foto: Freek J. Zijlstra
foto: Freek J. Zijlstra

De raadscommissie Algemeen Bestuur heeft uitgebreid over de “Visie op Dienstverlening” gesproken. In 2018 sprak de gemeenteraad uitvoerig over de noodzakelijke aanpak om de gemeentelijke organisatie toekomstbestendig te maken en de daarbij behorende taak voor de ambtelijke organisatie. Voorop moet staan het klantgedreven denken en handelen richting inwoners, instellingen en bedrijven van Lansingerland.

Dit is ook waar Leefbaar 3B grote waarde aan hecht en is zelfs één van de speerpunten in het verkiezingsprogramma. Fractievoorzitter Don van Doorn constateerde namens Leefbaar 3B tevreden dat de gemeente Lansingerland op de goede weg is om het huidige rapportcijfer van de inwoners een 6,9 te verbeteren naar minimaal een 8. lees meer

In essentie komt het erop neer dat de ambtelijke organisatie en het bestuur midden in de samenleving gaan staan en het werk snel en in één keer goed doen. Belangrijk daarbij is, dat er van buiten naar binnen gedacht wordt. Dat betekent dat er samenwerking met de buurten is en er geluisterd wordt naar de inwoners. De gemeentelijke organisatie moet de inwoners helpen waar dat nodig is, hen loslaten zodra dat kan en het initiatief nemen als het moet. Dit zal in steeds grotere mate ook online plaatsvinden, maar Leefbaar 3B zal altijd waakzaam zijn dat elke inwoner hetzelfde hoge serviceniveau blijft voelen.

Leefbaar 3B snapt dat dit qua houding, gedrag en werkwijze een grote opgave is voor het zittende personeel, maar stelt daarbij ook vast dat het geen vrije keuze is. De komst van de nieuwe omgevingswet vereist namelijk een dergelijke veranderopgave. Leefbaar 3B onderschrijft het belang dat er geïnvesteerd zal worden in begeleiding, coaching, opleiding en training. Stap voor stap maken we met elkaar die stappen voorwaarts.

Ten slotte had Leefbaar 3B naast lovende woorden nog wel enkele aandachtspunten die nadrukkelijker in de visie en of verdere aanpak uitgewerkt moeten worden:
1. Breng de interactie en samenwerking met buurten op orde. Geen last hebben van de organisatie is wat anders dan er middenin staan. Hier ziet Leefbaar 3B graag terug dat de gemeentelijke organisatie beter gebruik gaat maken van sociale netwerken, zodat laagdrempelig, snel en dichtbij de inwoners straat-, buurt- of wijkraadplegingen georganiseerd worden;
2. Maak de ICT, de processen en de informatieverstrekking ondersteunend aan klantcontact en interactie in plaats van dat die naar binnen gericht blijven op eigen werkprocessen. Een concreet voorbeeld is dat er wel een voorleesfunctie op de website zit, maar dat die niet werkt voor de er achterliggende documenten of het afwijzen van een vergunning voor eenvoudige verbouwing, zonder aan te geven hoe het wel kan.

Kijkende naar de passie en persoonlijke kracht waarmee wethouder Simon Fortuyn (Leefbaar 3B) zich dit dossier eigen heeft gemaakt, uitdraagt en het enthousiasme waarmee de gastvrouwen en gastheren in het gemeentehuis de klanten ontvangen, heeft Leefbaar 3B er alle vertrouwen in dat de klantwaardering zeker zal ontwikkelen naar een dikke 8.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*