Forse vertraging uitbreiding winkelcentrum Berkel

Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter blonk heeft in de raadscommissie Ruimte de forse vertraging van de uitbreiding van het winkelcentrum met Berkel Centrum West aan de orde gesteld. Of het ambitieuze plan voor de uitbreiding van winkelcentrum Berkel gerealiseerd kan worden nu de investeerder (een pensioenfonds) heeft afgehaakt, is nog maar de vraag. Het lijkt er op dat de uitbreiding met Berkel Centrum West niet meer haalbaar is vanwege economische omstandigheden ten gevolge van de coronapandemie. En dat zou heel jammer zijn.

De bouw van winkels, horeca, cultuurhuis en woningen staat nu op de tocht. Wat zijn de mogelijkheden nu de investeerder zich heeft terug getrokken? Dus hoe nu verder? Daar moet de raad op korte termijn heel goed over gaan nadenken en dat vindt ook een heel groot deel van de raad. Op korte termijn wordt daarvoor overleg van de fracties gepland, omdat wethouder Arends dat aanvankelijk pas wilde doen na maart 2021 en dat later corrigeerde naar januari/februari 2021. Dat vinden vijf van de acht fracties te laat.

Onderdelen waar in een vroeg stadium al over moet worden nagedacht zijn:
 Is er een andere investeerder te vinden? Nu is die er nog niet. De sombere economische vooruitzichten genoemd in de Troonrede en door de minister van Financiën geschetst in het kader van het aanbieden van de miljoenennota, maken het er niet makkelijker op om investeerders te vinden.
 Alleen woningen bouwen zonder winkels en horeca? Daar is misschien wel een investeerder voor te vinden? Maar willen we dat? Van het hele gebied een woonwijk maken en geen uitbreiding van het winkelcentrum?
 Hoe moet het nu met het Cultuurhuis?
 Hebben we nu weer een financieel blok aan ons been? Door vertraging of zelfs afzien van aankoop van grond van de gemeente?
Een aantal fracties zal het initiatief nemen tot dit overleg, waar uiteraard ook de aanwezigheid van de wethouder, de betrokken ambtenaren en de projectontwikkelaar gewenst is.

Heel jammer is het dat de raad pas 10 september, na schriftelijke vragen van Leefbaar 3B, door het college werd geïnformeerd. In juli was bij het college al bekend dat de enige investeerder heeft afgehaakt. Er is kostbare tijd verloren gegaan.

1 Comment

  1. Er is nooit sprake geweest van plannen.
    De wethouder had zich wederom rijk gerekend naar de buitenwereld.
    Luistert gewoon niet naar de projectontwikkelaar.
    Deze heeft slechts gezegd er over na te denken.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*