Opbrengst Eneco

In de Heraut stond een artikel van Freek Zijlstra over de opbrengst van de verkoop van Eneco aan Mitsubishi. Hij koppelde er een peiling aan vast om ideeën te verzamelen over de besteding van het geld. Leefbaar 3B vindt dat een mooi initiatief en is benieuwd naar de resultaten van deze peiling.

Ongeveer een half jaar geleden heeft onze woordvoerder financiën, Johan Philippens in een tweetal artikelen, Eneco gelden investeren en Eneco gelden opzij leggen, aandacht aan het onderwerp besteed. Reacties van lezers hebben ons al geïnspireerd tot een amendement waarin het aflossen van een deel van de schuld expliciet als een bestemming van het Enecogeld is vastgelegd.
De overige input die we gekregen hebben zullen we samen met de uitkomsten van de peiling van de Heraut benutten bij onze standpuntbepaling voor de discussie hierover in de raad.

De noodzaak om een deel van de schuld af te lossen vloeit voort uit het wegvallen van het dividend van Eneco. Als de gemeente minder rente voor leningen hoeft te betalen kan het dividend gemist worden zonder dat er bezuinigingen nodig zijn.
De coronacrisis veroorzaakt extra kosten voor de gemeente waarin ook voorzien moet worden. Hoeveel dat wordt is nog niet duidelijk. Maar we denken dat er dan nog een substantieel bedrag over zal blijven om nog meer nuttige dingen voor de Lansingerlandse gemeenschap te kunnen doen. We steunen daarom de oproep van de Heraut van harte.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*