Een goed idee, kom er mee! Verordening Lansingerlands initiatief

Eens per jaar kunnen inwoners van en organisaties in Lansingerland initiatieven/ideeën indienen om in de gemeente uit te voeren. Leefbaar 3B is een groot voorstander van het ondersteunen van initiatieven uit de samenleving.
Leefbaar 3B heeft, bij monde van Marjolein Gielis, tijdens de afgelopen vergadering van de commissie Algemeen Bestuur aangegeven voor de nieuwe verordening, die dat allemaal regelt, te zullen stemmen. Het betreft een wijziging op een bestaande verordening, die naar aanleiding van een pilot in 2017 nu wordt aangepast.

De verhouding tussen gemeente en samenleving verandert. Er bestaat geen blauwdruk voor hoe een en ander geregeld moet worden. Het is dus van groot belang dat de verbeterpunten, die uit de pilot zijn voortgekomen, goed in het oog worden gehouden en dat daarvoor volop aandacht is en blijft. Daarom heeft Leefbaar 3B het college gevraagd om te zorgen voor een actieve en ondersteunende houding van de ambtelijke organisatie. We moeten allemaal denken in mogelijkheden. Dat sluit naadloos aan op het coalitieakkoord, dat zegt: “Gewoon doen is ons uitgangspunt” en “Onze houding is flexibel en samen met de omgeving.” lees meer

Om ervoor te zorgen dat de mogelijkheden voor het indienen van initiatieven bij onze inwoners een betere bekendheid krijgt, heeft Leefbaar 3B het college tevens verzocht om ten minste iedere maand een artikel, advertentie of oproep te plaatsen in de media. Ook dat doet recht aan ons coalitieakkoord dat zegt: “We communiceren pro-actief en maken daarbij goed gebruik van sociale media.”

Bij het vaststellen van de verordening in 2016 is afgesproken dat de raad een bedrag van € 1 per inwoner zal vrijmaken voor het ondersteunen van initiatieven. In het voorstel werd gesproken over € 60.000, maar inmiddels hebben we circa 62.000 inwoners. Daarom heeft Leefbaar 3B het college gevraagd om dat bedrag in de komende begroting aan te passen.
Voor alle duidelijkheid: het betreft een aanmoedigingsbedrag en ondersteuning voor initiatieven, die aan een aantal spelregels moeten voldoen.

Wethouder Fortuyn heeft positief gereageerd op bovenstaande punten en heeft toegezegd aan deze wensen te willen voldoen.

Leefbaar 3B was zeker niet de enige partij die de vraag heeft gesteld of het mogelijk is om de ingediende initiatieven vaker dan 1x per jaar te beoordelen en te behandelen. Daarop kon de wethouder voor nu nog geen toezegging doen. Voor het lopende jaar zal het blijven zoals het is, maar hij zal ons laten weten op welke wijze het mogelijk is om dat na dit jaar aan te passen naar 2x per jaar, zodat de vroege indieners van een initiatief niet een heel jaar hoeven te wachten.

Petra Verhoef van de PvdA stelde voor om een beslisboom op te stellen om het voor onze inwoners duidelijker te maken bij wie of waar ze moeten zijn voor een goed idee, omdat er meerdere mogelijkheden zijn om burgerinitiatieven te ondersteunen. Dat initiatief van de PvdA werd door meerdere partijen omarmd. Zo ook door Leefbaar 3B en door onze wethouder Simon Fortuyn.

1 Comment

  1. Belangrijke vraag is, wie de initiatieven gaat beoordelen. Vorig jaar werd de bevolking zand in de ogen gestrooid door aan de inwoners een oordeel te vragen en vervolgens een commissie uit de Raad de (afwijkende) beslissing te laten nemen. We zitten nu opgescheept met een labyrint waar geen mens zich waagt en een zangfietspad waar het oorverdovend stil blijft.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*