Sport- en Beweegnota 2019 – 2025 in de steigers

Tijdens de beeldvormingsavond van 5 september is de raad geïnformeerd over de voorgenomen ambities van het college. Leefbaar 3B heeft vooraf zijn eigen ambities geformuleerd en die zijn:
 Ambitie 1: Sport voor iedereen mogelijk in Lansingerland
 Ambitie 2: Sport als maatschappelijke waarde inzetten
 Ambitie 3: Sportaccommodaties op niveau
 Ambitie 4: Sport optimaliseren in de openbare ruimte

In verband met de financiële uitdagingen die Lansingerland inmiddels achter zich heeft gelaten, was sportbeleid de afgelopen jaren vooral accommodatie beleid. lees meer

Leefbaar 3B woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer constateert en is daar blij mee dat nu het belang van sporten en bewegen de boventoon voert. Er is weer (financiële) ruimte om na te denken hoe wij iedereen kunnen uitnodigen te gaan sporten en om meer te gaan bewegen. Individuele keuzevrijheid dient daarbij wel te worden gerespecteerd. Leefbaar 3B is content met de voorgenomen aandacht voor ongeorganiseerde sporters en sportvoorzieningen in de openbare buitenruimte.

Ook de veranderde visie van de maatschappij op sport en bewegen komt terug in de voorgenomen ambities van het college. Sport wordt steeds minder alleen een doel op zich, maar steeds meer een middel om diverse maatschappelijke doelen en gemeentelijke opgaven te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van sport en bewegen bij het terugdringen van gezondheidsachterstanden, duurzaamheid en de inzet binnen de zorg- en welzijnssector. Leefbaar 3B is benieuwd naar de uiteindelijke uitwerking hiervan. Tijdens de beeldvormingsavond was deze ambitie nog weinig concreet ingevuld. Leefbaar 3B adviseert om vooral uit te gaan van de vraag uit de samenleving en niet vanuit het aanbod van de gemeente. In aansluiting hierop moet naast op “individueel” getinte evenementen, zoals een talentenbal, vooral de nadruk gelegd worden op het belang van het bewegen van zoveel mogelijk inwoners van Lansingerland

Leefbaar 3B wil de sportnota 2014 – 2018 goed evalueren, omdat door de slechte financiële situatie van de afgelopen jaren veel is wegbezuinigd. Mogelijk zijn herstelmaatregelen aan de orde.

Eind dit jaar zal de uiteindelijke Sport- en Beweegnota 2019 – 2025 worden vastgesteld.

1 Comment

  1. Graag aandacht voor het ontbreken van een gemeentelijke atletiekaccommodatie geschikt voor het onderwijs en o.m. voor de sinds 1973 bestaande plaatselijke atletiekvereniging.

    In combinatie voor de aandacht voor sport ook voor het zo rookvrij maken er van.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*