Voortgang HSL Geluidsmaatregelen Lansingerland – Zorgen om panoramascherm

Afgelopen woensdag was de raadszaal volledig gevuld met inwoners van Lansingerland, die langs de HSL wonen. Al vanaf het moment dat de eerste treinen gingen rijden, zo’n 10 jaar geleden, zijn er overschrijdingen van de afgesproken hoeveelheid geluid bij 246 huizen in Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek. Ook de hoeveelheid huizen dat net aan de geluidsnorm van 57 dB(a) voldoet is aanzienlijk hoger dan vooraf is voorzien.

Mede door de enorme inspanningen van de stichting Stop Geluidsoverlast HSL, onder voorzitterschap van Loeky van der Horst, heeft de Tweede Kamer in oktober 2015 besloten € 37,5 miljoen beschikbaar te stellen voor extra geluidsmaatregelen langs de HSL in Lansingerland. Dit besluit is ontstaan door een co-creatie van het ministerie van I&W (Infrastructuur en Waterstaat), ProRail/Infraspeed, gemeente Lansingerland en de stichting Stop Geluidsoverlast HSL. lees meer

De vier partijen zijn nu gezamenlijk bezig met de volgende stap, de co-realisatie over hoe het er allemaal gaat uitzien. Welke soort schermen (geluidabsorberend) er moeten komen, waar nu ontbrekende schermen geplaatst moeten worden, hoe hoog schermen moeten worden en hoe lang het nog duurt voor de nieuwe vormgeving van de schermen is gerealiseerd.

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat de Spoorbouwmeester roet in het eten gooit. Hij vindt dat het geluidsscherm een panoramascherm moet worden. Het boven- en ondergedeelte van het scherm zijn geluidabsorberend, maar het middengedeelte is doorzichtbaar glas zonder geluidabsorptie. Dit heeft een nadelig effect van 2 dB(A) voor de bewoners, maar de Spoorbouwmeester vindt dat de treinreizigers naar buiten moeten kunnen kijken, vandaar die opening. Hiermee gaat de Spoorbouwmeester voorbij aan het belang van de inwoners van Lansingerland, waarbij elke dB geluidsvermindering van groot belang is. Het advies van de Spoorbouwmeester, gaven de vertegenwoordigers van ProRail en het ministerie van I&W aan, wordt beschouwd als een bindend advies. Werk aan de winkel voor co-realisatiegroep om de schermen volledig geluidabsorberend te maken. Dus geen panoramaramen in de geluidschermen.

Er is nog onduidelijkheid over het tijdpad van de bouw van de schermen, maar dat alles uit de kast wordt gehaald om het tijdpad zo kort mogelijk te houden werd wel duidelijk.

1 Comment

  1. Wat ook zorgelijk is, is dat geen aanpassingen plaatsvinden op plaatsen waar nog geen woonwijk is. Bergschenhoek heeft indertijd ‘miljoenen’ betaald voor het scherm langs Wilderszijde en Lansingerland en/of projectontwikkelaars dreigen nu op te draaien voor de noodzakelijke aanpassingen.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*