Droogte en funderingen van woningen

Enkele weken geleden gaf het TV-programma De Monitor aandacht aan problemen met funderingen ten gevolge van lage grondwaterstand. Zoals we weten heeft de droogte van vorig jaar in grote delen van het land een te lage grondwaterstand veroorzaakt. Bij woningen die voor 1970 zijn gebouwd kunnen zich hierdoor problemen met funderingen voordoen. Ook de gemeente Lansingerland ligt in een risicogebied.

De eigenaar van de woning draait op voor de kosten van herstel en het kan zijn dat er geleend moet worden om het herstel te kunnen bekostigen. Sommige huiseigenaars hebben echter al een zo hoge hypotheek dat meer lenen bij een bank niet lukt. Voor deze huiseigenaren is er een fonds van de overheid dat leningen verstrekt. De gemeente kan hierin bemiddelen. lees meer

Leefbaar 3B heeft over dit onderwerp vragen gesteld aan het college. Tot op heden heeft zich nog maar één gedupeerde gemeld, maar er kunnen meer huiseigenaars zijn die met het probleem kampen en die niet op de hoogte zijn van het bestaan van het fonds. Het was tot op heden niet nodig, maar het college van B&W heeft geantwoord dat het ervoor open staat om zich aan te sluiten bij het bedoelde fonds.

Leefbaar 3B vindt dat de gemeente de mogelijkheid van de bedoelde leningen actief bekend moet maken.

1 Comment

  1. Tevens kan de situatie in Berkel eo nog erger zijn omdat het ligt boven het aardolie Berkelveld.
    Dit leegpompen veroorzaakt reeds verzakkingen in de openbare wegen en bestratingen.
    Verzakkingen bedragen bijvoorbeeld 30 a 40 cm in de Weestpolder.

    Schade werd voor rekning van de Shell hersteld.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*