De gemeenteraad heeft unaniem de begroting 2020-2023 vastgesteld

Donderdag 7 november 2019 heeft de gemeenteraad unaniem de begroting vastgesteld. Woordvoerder Don van Doorn constateerde met trots en blijdschap dat er raadbrede steun was voor de uitgestippelde koers van onze mooie gemeente. Ons huishoudboekje ziet er met een sluitende begroting weer goed uit.

Om dat zo te houden heeft Leefbaar 3B in samenwerking met het CDA twee moties uitgewerkt. De motie Planning & Control moet er voor zorgen dat wij als gemeenteraad meer grip krijgen op de te behalen doelen. Deze motie zorgt er tevens voor dat wij tijdig over kwaliteitsrijke informatie moeten kunnen beschikken om, indien nodig, effectief bij te sturen.

De tweede motie gaat, in het verlengde hiervan, over sturen op het Sociaal Domein. Dit is een belangrijk beleidsveld waar veel geld in omgaat. Met de voorgestelde planmatige aanpak zullen we dit beleidsveld met prioriteit aanpakken en verbeteren. lees meer

Leefbaar 3B was daarnaast nog nauw betrokken bij de ontwikkeling van de moties voor 75 jaar vrijheid van de VVD en de motie Wildopvang van WIJ Lansingerland die wij samen indienden. Leefbaar 3B vind het van groot belang dat we ons realiseren dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is en dat de strijd van toen nooit meer vergeten mag worden. Samen met de Oranjeverenigingen wordt opgeroepen om er een spetterend feest van te maken.

Door signalen van de wildopvang Delft kwamen wij erachter dat de opvang van zieke of gewonde wilde dieren geen financiële dekking heeft. Met deze motie roepen we
het college op dit, in goed overleg met de vrijwilligers, te organiseren. Dat is bij onze eigen wethouder Simon Fortuyn in goede handen.

Ten slotte was er onze steun voor de motie die de communicatie met onze inwoners, bedrijfsleven en instellingen moet vereenvoudigen en verbeteren. Deze motie van de
CU sloot naadloos aan op ons verkiezingsprogramma waar klantgedrevenheid en duidelijk communiceren belangrijke doelen zijn. Met de toezegging van de wethouder
dat ook de toepassing Readspeaker  (tekst-naar-spraak ) beter wordt geïmplementeerd waardoor ook alle raadstukken en opgeslagen documenten voorgelezen kunnen worden. Hiermee komt de realisatie van een al eerder ingebrachte en lang gekoesterde wens van Leefbaar 3B binnen handbereik.

Bij Leefbaar 3B telt immers iedereen mee!
Leefbaar 3B is er voor het komende jaar weer klaar voor om het college scherp te houden op het realiseren van de gestelde doelen.
Samen houden we het leefbaar!

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*