Besteding Eneco gelden

In de Heraut van 4 december werd verslag gedaan van de besteding van Eneco gelden. In dit artikel werd gesuggereerd dat de coalitiepartijen Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie de besteding van deze Enecogelden met een gerust hart aan het college overlaat. Niets is minder waar!

In ons coalitieakkoord hebben wij met steun van bijna 75% van de kiezers in Lansingerland reeds heldere kaders gesteld aan de besteding van deze gelden: Aflossing van schulden zodat onze gemeentelijke inkomsten en uitgaven structureel in balans blijven. Daarna is er ruimte voor investeringen. Dat hoort bij een financieel gezonde en duurzame gemeente, nu en in de toekomst.

Waar wij als Leefbaar 3B op tegen zijn is het onnodig “voorkaderen” van die investeringen in niet openbare commissies. Dat is precies waar de oppositie toe heeft opgeroepen.

Als partij staan wij voor een transparant bestuur. Wij gaan niet in besloten commissies elkaar Eneco-cadeautjes toeschuiven!
Dit gaat om 138 miljoen euro. Dat is geld van onze samenleving.
Dit is ons geld! Dat geld besteden wij op verstandige wijze. Daar hoort een openbaar debat bij. Een debat waar inwoners invloed op uit kunnen oefenen.

Dat is waar wij als Leefbaar 3B voor staan. Dat is hoe wij als partij, coalitie en gemeente als geheel bepalen hoe deze Eneco-gelden worden ingezet. En het college? Dat voert onze wens uit.

Johan Philippens
Woordvoerder Leefbaar 3B

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*