Beleidskaders voor het Rottemerengebied

De gemeente Lansingerland neemt samen met de gemeenten Rotterdam en Zuidplas deel in het recreatieschap Rottemeren. Het recreatieschap heeft een beleidsplan voor de komende jaren uitgebracht met de titel: “Ruimte voor een groenblauwe toekomst”. Dit plan is opgesteld in samenspraak met een tiental stakeholders, die belangen in dit gebied hebben. Het beleidsplan moet nog wel verder en concreter uitgewerkt worden.

Er waren vier insprekers in de commissievergadering waarin het beleidsplan besproken werd. De Natuur- en vogelwacht Rotta en de Stichting Rotteverband waren weliswaar bij de voorbereiding betrokken, maar hadden er toch behoefte aan om hun wensen ten aanzien van de verdere uitwerking aan de commissie kenbaar te maken. Het Platform Eendragtspolder en Artihove-Vidaa waren niet bij de voorbespreking geweest en brachten nu hun wensen naar voren.
De raad moet formeel zijn goedkeuring geven aan het beleidsplan. De fractie van Leefbaar 3B vindt het belangrijk dat de plannen in overleg met de stakeholders zijn opgesteld en dat zij ook bij de uitwerking betrokken blijven, waarbij partijen die er eerder niet bij waren moeten kunnen aanschuiven.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*