Actualisatie Uitvoeringsagenda Lansingerland Duurzaam

In de commissie vergadering ruimte stond,” Actualisatie Uitvoeringsagenda Lansingerland Duurzaam” op de agenda. In het verkiezingsprogramma van leefbaar3B, kan men het volgende lezen:” Er wordt gewerkt aan een leefbare wereld voor onze kinderen, kleinkinderen en hun kinderen. In Lansingerland moet zo zuinig mogelijk worden omgesprongen met energie. Waar mogelijk en verantwoord kan het tempo van de Rijksoverheid gevolgd worden bij het behalen van de gestelde doelen. Alternatieve vormen van duurzame energie moeten worden gestimuleerd of dat nu zonne-energie, aardwarmte of welke andere vorm van duurzame energie ook is.
Leefbaar 3B vindt dat voor windturbines in Lansingerland geen ruimte is. Leefbaar 3B zet daarom in op geothermie, zonne-energie, warmtenetten en goede isolatie.

Niet zomaar van het gas af
De gemeente moet in haar eigen energiebehoefte overgaan op duurzame energie. De rijksoverheid heeft aangegeven dat rond 2050 er geen aardgas meer gebruikt kan worden voor de verwarming van huizen en gebouwen. Een belangrijke voorwaarde om van het gas af te gaan is allereerst het realiseren van een robuust, intelligent elektriciteitsnetwerk met leveringszekerheid. Zo ver is het nog lang niet.
Leefbaar 3B vindt dat nu rigoureus van het gas afgaan, zonder goed alternatief voor de verwarming van huizen, niet verstandig is.

Het mag nooit zo zijn dat inwoners per saldo op kosten worden gejaagd doordat ze worden afgesloten van het gasnet. Of het haalbaar is dat bestaande woningen de komende 15 jaar van het gas af gaan valt te betwijfelen.
Leefbaar 3B vindt dat de energietransitie voor onze inwoners haalbaar en betaalbaar moet zijn en als dat niet zo is, gaan we niet van het gas af.

Isoleren en verduurzamen woningen
Inwoners van Lansingerland moeten positief beïnvloed worden om in en rond hun woning met energieverbruik zo zuinig mogelijk om te gaan. Woningeigenaren en woningverhuurders moeten, als het mogelijk is met subsidie van de rijksoverheid, hun woningen zo goed mogelijk isoleren. Isoleren is de eerste stap in het terugdringen van het energieverbruik.
Leefbaar 3B vindt dat woningeigenaren met een bescheiden besteedbaar inkomen, die hun woning willen verduurzamen, in aanmerking moeten komen voor een door de gemeente te verstrekken renteloze of bijna renteloze lening. Dat kan via een gemeentelijk revolverend fonds.

Regenwater en riolering
Vanwege de steeds toenemende hoeveelheid hoosbuien is het ook in Lansingerland van groot belang dat het regenwater niet meer via het riool geloosd wordt, maar vastgehouden wordt op de plaats waar de regen valt. Daar moet het regenwater vervolgens rustig in de grond kunnen zakken. Het rioolstelsel wordt dan minder vaak overbelast.
Leefbaar 3B vindt dat alle nieuwe of te vernieuwen parkeerplaatsen moeten worden aangelegd met waterdoorlatende grastegels. Ook moet gestimuleerd worden dat inwoners hun tuin niet helemaal vol leggen met tegels.”

In de actualisatie wordt meer nadruk gelegd op grote projecten zoals de tuinbouw. Woordvoerster Georgine Zwinkels heeft wethouder van der Beukel er op geattendeerd dat het op het moment en in de nabije toekomst geen rozengeur en maneschijn is. Door de hoge energieprijs is het voor veel tuinders moeilijk het hoofd boven water te houden. Volgens de wethouder zijn er toch nog tuinders die willen investeren on andere energiebronnen, zoals geothermie en het wamtenet uit de Rotterdamse haven. Dit moet doorgetrokken worden over Delft naar Leiden en een aftakking krijgen naar het Oostland. Over al wordt er gewerkt en gekeken naar alle mogelijkheden.

Duurzaamheid is geen stilstaand begrip maar blijft in beweging.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*