Geen Juridische basis dwingen tot noodopvang

Het kabinet kan Lansingerland niet dwingen tot opvang van asielzoekers

Leefbaar 3B heeft contact gehad met burgemeester Pieter van de Stadt over de naar nu blijkt onrechtmatige aanwijzing van de regering, om binnen Lansingerland een opvanglocatie voor asielzoekers in gebruik te moeten nemen. De fractie van Leefbaar 3B constateert wederom dat we te maken hebben met een rijksoverheid die lak heeft aan de inwoners van Lansingerland en hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad.

De fractie van Leefbaar 3B accepteert deze verziekte (landelijke) bestuurscultuur niet langer en roept op om per direct alle uitvoeringsmaatregelen, die bijdragen aan het ontwikkelen en in gebruik nemen, van deze opvanglocatie te bevriezen tot minimaal na de bespreking in commissie Algemeen Bestuur van 12 januari 2022.

Mocht onverhoopt blijken dat we de doorgevoerde besluiten niet definitief terug kunnen draaien, stelt de fractie van Leefbaar 3B vanuit humanitair oogpunt de harde eis dat de tijdelijke opvang van de beoogde groep asielzoekers (naar draagkracht en draagvlak in de samenleving) zal plaatsvinden in volwaardige (flex-)woningen die na afloop van de overeen te komen periode beschikbaar gesteld worden aan Lansingerlandse woningzoekenden.

 Zie ook: Leefbaar 3B keert zich tegen het aanwijzingsproces opvang asielzoekers

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*