Mobiliteitsvisie Lansingerland

De commissie Ruimte heeft uitgebreid gediscussieerd over de Mobiliteitsvisie Lansingerland 2040. Jan Pieter Blonk heeft aangegeven dat de fractie van Leefbaar 3B zich in grote lijnen kan vinden in deze Mobiliteitsvisie.
Hoe moeten we omgaan met de forse toename van mobiliteit? Wat betekent dat voor het Openbaar Vervoer? Wat betekent het voor de duurzaamheid van het verkeer en hoe gaan we om met het parkeren van auto’s en (elektrische)fietsen? Wat betekent het voor de verkeersveiligheid?

De belangrijkste insteek van Leefbaar 3B is bereikbaarheid en verkeersveiligheid.
Kortom een gemakkelijke, slimme en veilige mobiliteit. Met deze mobiliteitsvisie zijn we een heel eind op weg om dat te bereiken.

Belangrijke punten zijn:
Wegencategorisering
Voor de gemeentelijke wegen is de indeling als volgt en dat moet zo blijven:
• Erftoegangswegen (Woonstraat): 30 km/uur of 15 km/uur in het geval van erven.
• Wijkontsluitingswegen: 30 km/uur of 50 km/uur.
• Gebiedsontsluitingswegen: 50 km/uur.
Kortom, binnen de bebouwde kom niet overal 30 km/u.

De provinciale weg N209 door Bergschenhoek en Bleiswijk blijft een hoofdpijndossier. De provincie is de wegbeheerder, maar het zou van de provincie verstandig zijn deze weg rigoureus aan te passen. Net als bij de N288 van Gouda richting Utrecht moet de provincie de N209 aanpakken. De belangrijkste aanpassing is de maximum snelheid van 60 km/u, in combinatie met een bijpassende aanpassing van de inrichting van de weg. Het terugbrengen van de maximum snelheid van 80 naar 60 km/u heeft ook een gunstig effect op de geluidsoverlast van de weg.

Verkeersveiligheid
De drie pijlers van verkeersveiligheid: weginrichting, educatie & gedrag en handhaving.
• Zo veel mogelijk vrijliggende fietspaden, die voldoende breedte hebben.
• Overzichtelijke wegen en kruisingen van wegen.
• Verkeersles op basisscholen en het voortgezet onderwijs. Met name ook voor 16 en 17 jarigen.
• Instructie voor senioren die weer op de fiets stappen, meestal een elektrische.
• Goede voetpaden, die ook veilig zijn voor mensen met een beperking.
• Snelheidscontrole.

Openbaar Vervoer (OV)
Nieuwe woonwijken, maar ook bestaande, moeten goed ontsloten worden met OV in de directe nabijheid. Dit betekent ook dat woningbouw zoveel mogelijk moet worden geclusterd nabij vervoersknooppunten en voorzieningencentra. Het OV tussen de drie dorpen moet verbeterd worden.

Auto
De auto blijft in Lansingerland, ook in de toekomst, een belangrijk onderdeel van ons mobiliteitssysteem. En daar moet rekening mee worden gehouden.

Parkeerbeleid
Leefbaar 3B wil het gebruik van de auto verminderen, maar niet het bezit. Inwoners moeten hun auto vlak bij hun woning kunnen parkeren.
In de Mobiliteitsvisie staat: “Ligt de woonwijk binnen 800 m loopafstand van rail of de ZoRo? Dan geldt er een aftrek op de parkeernorm.” Daar is Leefbaar 3B faliekant tegen. Geen verlaging van de parkeernorm. In de raad van 27 januari zal Leefbaar 3B een amendement (wijzigingsvoorstel) indienen om deze passage aan te passen in Mobiliteitsvisie.

Voor auto’s moet het parkeren gratis blijven in woonbuurt, bij winkelcentra en stations.

Voor fietsen moeten in de winkelcentra voldoende fietsparkeerplaatsen gemaakt worden, evenals bij OV bushaltes en stations.

Laadvisie elektrische mobiliteit
In 2040 is er een volledig dekkend netwerk aan oplaadmogelijkheden voor elektrische personenauto’s, staat in de Mobiliteitsvisie. De ontwikkeling van elektrische auto gaat zo snel, dat een robuust netwerk van oplaadmogelijkheden al eerder gerealiseerd moet zijn.

In de vergadering van de gemeente raad van 27 januari 2022 wordt de Mobiliteitsvisie besproken en vastgesteld.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*