Maximaal drie bouwlagen Lange Vaart en Merenweg Bleiswijk

In het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B staat over Merenweg en Lange vaart: “Het stedenbouwkundig plan van deze nieuw in te breiden woonlocaties moet passen bij de bestaande woningen in de buurt. Leefbaar 3B vindt dan ook dat op deze locaties maximaal drie woonlagen moeten komen, ook voor appartementsgebouwen.” Ook staat in het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B: “Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs blijven het dorpse karakter behouden. Dus zo veel mogelijk grondgebonden woningen.”
Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk gaat in de gemeenteraadsvergadering van 27 januari twee amendementen indienen. Eén om in het Masterplan Lange Vaart op te nemen dat maximaal drie bouwlagen worden gerealiseerd en een tweede amendement met dezelfde tekst voor de locatie Merenweg.

Verkeersontsluiting woonlocatie Merenweg
Verder gaf de Leefbaar 3B woordvoerder aan dat de bottleneck bij de locatie Merenweg de verkeersafwikkeling van auto’s is. De angst van de bewoners in de er naast gelegen bestaande woonwijken, dat het autoverkeer fors zal toenemen, is terecht. Leefbaar 3B vindt dat de afwikkeling van het autoverkeer vanuit de nieuwe wijk Merenweg zo veel mogelijk over de Merenweg moeten worden geleid. De beste zou misschien wel zijn om verbindingen met de bestaande naastliggende woonstraten alleen open te stellen voor voetgangers, fietsen en scooters. Leefbaar 3B overweegt om hiervoor een amendement (wijzigingsvoorstel) in de raad van 27 januari in te dienen.

Provinciale weg N209
Het grote probleem blijft de capaciteit van de provinciale weg N209. De kruising bij de Merenweg sowieso moet worden aangepast, voordat de eerste bewoners van de locatie Merenweg in hun nieuwe huis trekken.

Woningen voor senioren
De raad heeft op 23 december 2021 een motie “bouw passende seniorenwoningen” raadsbreed aangenomen. Het college heeft aangegeven deze motie uit te zullen voeren. Met deze motie in de hand dringt Leefbaar 3B er bij de wethouder op aan bij de beide locaties versneld een ruim aantal senioren- cq ouderenwoningen te realiseren, waarbij zoals in de motie aangegeven ook aan hofjeswoningen (Kanarrenhof) moet worden gedacht.

Huisartspraktijk in de nieuwe wijk
Het is noodzakelijk in de nieuwe wijk Merenweg ruimte te maken voor een huisartsenpraktijk. De wethouder heeft aangegeven het daar mee eens te zijn.
Er zijn op dit moment acute problemen met de huisvesting van een huisartsenpraktijk in Bleiswijk. Leefbaar 3B raadslid Leon Erwich heeft het acute probleem reeds op de agenda van de raadscommissie Samenleving gezet.

Participatie
De burgerparticipatie is bij beide Masterplannen niet goed gegaan. De nu gevolgde participatie lijkt niet te voldoen aan de nieuwe (nog niet ingevoerde) Omgevingswet. Dat vind Leefbaar 3B onbegrijpelijk.
Vanuit de Klankbordgroep ligt een waslijst van tekortkomingen in dit participatietraject. Die waslijst is op 6 december met de projectwethouder besproken, maar daar is niet veel mee gedaan. Leefbaar 3B heeft erop aangedrongen om in de aanloop naar het bestemmingsplan cq. omgevingsplan op korte termijn een participatieplan op te stellen en dat met de raad te bespreken. De wethouder heeft aangegeven met een participatieplan naar de raad te komen.
Participatie bij de “Standplaatsen” en de “Driehoek Noordpolder” zijn niet goed gegaan en nu is het weer fout gegaan. Nu moet het in het vervolg wel goed gaan.

In de vergadering van de gemeente raad van 27 januari 2022 worden de Masterplannen Lange Vaart en Merenweg besproken en vastgesteld.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*